Thẻ script trong HTML

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thẻ script trong HTML, đây là thẻ dùng để khai báo mã Javascript cho trang web.

1. Thẻ script là gì?

Thẻ script sẽ định nghĩa các đoạn mã Javascript nằm trong nó. Phần mã script có thể chứa các câu lệnh Javascript hoặc liên kết tới một file Javascript nào đó bên ngoài.

Nếu tài liệu html không có sử dụng javascript thì bạn không cần phải khai báo thẻ script.

Thẻ này có thể đặt ở bất kì đâu trên trang web. Tuy nhien, thường thì người ta sẽ đặt ở trong thẻ head hoặc phía cuối cùng của trang.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Nó có hai cách sử dụng cơ bản như sau:

<script>
  // Mã JS
</script>

<script src="URL_JS_FILE"></script>

Trong đó cách 1 là ta sẽ đặt mã JS vào bên trong luôn. Còn cách 2 thì ta sẽ đặt nó vào một file .js riêng, sau đó truyền nó vào thuộc tính src của thẻ.

2. Cách sử dụng thẻ script trong HTML

Ví dụ: Sử dụng thẻ script để gắn sự kiện click vào button:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <script>
      function myFunction() {
        document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello kiso.vn!";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>

    <p>Click để chạy đoạn scipt!</p>

    <button onclick="myFunction()">Run script</button>

    <p id="demo"></p>
  </body>
</html>

Nếu bạn chưa học javascript thì có thể tạm bỏ qua phần này nhé.

Thuộc tính của thẻ script:

 • charset – chỉ định character encoding được sử dụng.
 • src – đường dẫn tới file javascript muốn liên kết.

Trình duyệt hỗ trợ:

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *