Thẻ section trong HTML

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thẻ section trong HTML5, đây là thẻ dùng để khai báo các phần tử trong trang.

Thẻ section sẽ định nghĩa các phần trong trang, chẳng hạn như các chương, danh mục, tiêu đề, footer hoặc bất cứ phần nào của trang.

1. Thẻ section trong HTML5 là gì?

Như mình đã giới thiệu ở trên, thẻ section trong HTML được giới thiệu trong phiên bnả HTMl5. Công dụng của nó là dùng để khai báo cho các vị trí trên giao diện của một trang web.

Ví dụ bên sidebar, bạn có 3 blocks thì bạn có thể khai báo một section cho vị trí sidebar, bên trong sidebar khai báo thêm 3 vị trí nữa.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

section jpg

<section id="sidebar">
  <section id="vitri1">

  </section>
  <section id="vitri2">

  </section>
  <section id="vitri3">

  </section>
</section>

2. Cách sử dụng section trong HTML5

Bạn nên sử dụng thẻ section khi trang của bạn bao gồm nhiều thành phần, việc sử dụng thẻ section cho mỗi thành phần đó sẽ giúp quá trình quản lý cũng như sửa đổi nội dung về sau trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Chẳng hạn như, bạn có thể sử dụng section để bao quanh các vị trí như header, footer, sidebar… Tuy nhiên, thực tế thì người ta vẫn thường sử dụng section trong phần nội dung chính của trang web, bởi vì chúng ta đã có rất nhiều thẻ cho các vị trí khác.

Ví dụ: Sử dụng thẻ section cho từng phần của bài viết và đặt cho chúng một class, id để tiện cho việc quản lí về sau.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học html miễn phí tại kiso.vn</h1>
    <section id="define">
      <h2>Định nghĩa</h2>
      <p>
        PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ l
        ập trình kịch bản hay một loại mã lệnh
      </p>
    </section>
    <section id="history">
      <h2>Lịch sử</h2>
      <p>
        PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI do 
        Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1994, ban đầu được xem như là một tập con 
        đơn giản của các mã kịch bản Perl để theo dõi tình hình truy cập đến 
        bản sơ yếu lý lịch của ông trên mạng.
      </p>
    </section>
    <section id="syntax">
      <h2>Cú pháp</h2>
      <p>
        PHP chỉ phân tích các đoạn mã nằm trong những dấu giới hạn của nó. 
        Bất cứ mã nào nằm ngoài những dấu giới hạn đều được xuất ra trực tiếp 
        không thông qua xử lý bởi PHP. Các dấu giới hạn thường dùng nhất là <?php và ?>.
      </p>
    </section>
  </body>
</html>

Trên là những thông tin cơ bản về thẻ section trong HTML5. Về tính chất hiển thị thì nó giống như thẻ div nhé các bạn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *