Thẻ source trong HTML

Thẻ source được sử dụng để chỉ định tài nguyên đa phượng tiện cho các phần tử media ví dụ như video, audio, hình ảnh.

Thẻ source cho phép bạn xác định các tệp đa phương tiện sẽ được hiển thị thay thế tùy thuộc vào phương tiện, hỗ trợ codec hoặc truy vấn media.

Ví dụ bạn muốn thay đổi hình ảnh hiển thị khi người dùng thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt, khi đó bạn nên sử dụng thẻ picture kết hợp với nhiều thẻ source để xác định hình ảnh hiển thị cho mỗi kích thước cửa sổ khác nhau.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ source kết hợp với thẻ media để thay đổi hình ảnh hiển thị khi người dùng thay đổi kích thước cửa số trình duyệt.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
			<h1>Học html miễn phí tại kiso.vn</h1>
			<picture>
		   	<source media="(min-width: 800px)" srcset="black.jpg">
		   	<source media="(min-width: 600px)" srcset="blue.jpg">
		   	<img src="yellow.jpg" alt="Flowers" style="width:auto;">
		  </picture>
	</body>
</html>

Kết quả với các kích thước cửa sổ:

width lớn hơn 600px:

600 png

width lớn hơn 800px:

800 png

width nhỏ hơn 600:

default png

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *