Thẻ span trong HTML

Thẻ span sử dụng để nhóm các phần tử nội tuyến của trang lại thành một nhóm. Thể span sẽ không ảnh hưởng bất cứ điều gì đến việc hiển thị các phần tử đó.

Vậy nó có tác dụng gì? Đúng là thẻ span sẽ không ảnh hưởng gì đến việc hiển thị các phần tử được nó nhóm lại, tuy nhiên nếu ta gắn cho nó một class và định dạng các thuộc tính CSS cho nó thì lại khác, tất cả các phần tử bên trong sẽ chịu ảnh hưởng của các thuộc tính CSS đó. Chính vì vậy, thẻ span thưởng sử dụng để tạo các đánh dấu cho một phần nào đó của văn bản hoặc trang để tiện cho việc xử lý.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ span để đánh dấu một đoạn văn bản quan trọng nhằm định dạng chúng theo ý muốn.

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<style type="text/css">
			#define{
				color: red;
			}
		</style>
	</head>
	<body>
			<h1>Học html miễn phí tại kiso.vn</h1>
			<p>
				PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") 
				<span id="define">là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh</span> 
				chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, 
				dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng 
				nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, 
				nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm 
				tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng 
				trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.
			</p>
	</body>
</html>

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

span png

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *