Thẻ strong trong HTML

Thẻ strong là một thẻ đánh dấu, nó sẽ xác định những văn bản quan trọng, nhưng đoạn văn bản nằm trong thẻ strong sẽ được in đậm hơn bình thường khi hiển thị cho người dùng trên trình duyệt.

Có rất nhiều trường hợp cụ thể nên sử dụng thẻ strong như đánh dấu từ khóa quan trọng của bài viết, đánh dấu nội dung chính, quan trọng, đánh dấu một chỉ mục lớn trong bài viết .v.v..

Việc sử dụng thẻ strong để đánh dấu nội dung quan trọng sẽ giúp cho người đọc có thể nhanh chóng nắm bắt được nội dung chính của bài viết, cũng sẽ giúp cho người đọc lưu ý được những nội dung chính.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ strong để đánh dấu nhưng Từ, đoạn văn bản quan trọng của bài viết.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
    <body>
    	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>
		<hr>
		<p>
			<strong>HTML(tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language,
			hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu</strong>
			được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được 
			trình bày trên World Wide Web. Cùng với CSS và JavaScript, HTML tạo 
			ra bộ ba nền tảng kỹ thuật cho World Wide Web.<strong>
			HTML được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML và 
			được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu xuất bản phức tạp</strong>. 
			HTML đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium 
			(W3C) duy trì. Phiên bản chính thức mới nhất của HTML là HTML 4.01 (1999). Sau đó, 
			các nhà phát triển đã thay thế nó bằng XHTML. Hiện nay, HTML đang được phát 
			triển tiếp với phiên bản HTML5 hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Web.
		</p>
    </body>
</html>

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *