Thẻ textarea trong HTML

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thẻ textarea trong HTML, đây là thẻ dùng để lấy dữ liệu từ người dùng nhập vào ở dạng multiline.

Textarea khá quen thuộc với những bạn làm frontend, nó được sử dụng khá nhiều trong các form nhập dữ liệu. Mặc dù bạn có thể sử dụng thẻ input để thay thế, nhưng có một số trường hợp bắt buộc ta phải sử dụng textarea.

1. Textarea trong HTML

Thẻ textarea sẽ tạo một vùng nhập liệu bao gồm nhiều dòng.

Vùng dữ liêu sẽ có số kí tự không hạn chế. Các kí tự sẽ được biểu diễn băng font chữ nhất định( thường là Courier).

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Kích thước của vùng nhập liệu có thể được xác định bởi cols và thuộc tính của rows hoặc thậm chí là các thuộc tính height và width từ CSS.

<textarea></textarea>

2. Cách sử dụng thẻ textarea.

Ví dụ: Sử dụng textarea để tạo nội dung cho bài viết.

<textarea>
	PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ 
	lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát 
	triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục 
	đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML.
</textarea>

Nội dung nằm trong cặp thẻ textarea là không giới hạn, chính vì vậy thẻ textarea được sử dụng trong những trường hợp muốn nhập nhiều dữ liệu.

3. Thuộc tính của thẻ textarea

Bạn cần chú ý đến một số thuộc tính dưới đây:

  • autofocus – Vùng textarea này sẽ tự động được focus khi trang tải xong.
  • cols – quy định chiều dài của vùng hiển thị.
  • rows – số dòng của vùng dữ liệu.
  • maxlength – số kí tự tối đa cua vùng textarea.

Ví dụ: sử dụng rows và cols để quy định kích thước vùng text area.

<textarea rows="4" cols="50">
	PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ 
	lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát 
	triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục 
	đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML.
</textarea>

Nếu chiều dài văn bản quá lớn, nó sẽ vẫn xuống dòng kể cả đã đủ số rows.

Trình duyệt hỗ trợ:

  • Chrome
  • Firefox
  • IE
  • Safari
  • Opera

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *