Thẻ time trong HTML

Thẻ time sẽ định nghĩa giá trị thời gian mà con người có thể hiểu được. Thực chất thẻ time sẽ không ảnh hưởng bất cứ điều gì đến việc hiển thị cho người dùng.

Vậy công dụng của thẻ time là gì và ta sử dụng nó để làm gì?

Thẻ time được sử dụng để bao bọc một giá trị thời gian ( <time>1:45</time>) nó sẽ cung một thông tin mã hóa đến máy tính giúp cho máy tính có thể hiểu 1:45 là gì, qua đó người dùng sẽ có thể cung cấp thêm các nhắc nhở khi đến thời gian đó. Và việc mã hóa đó cũng sẽ giúp các công cụ tìm kiếm tạo các kết quả chính xác hơn.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng thẻ time để đánh dấu thời gian.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<meta charset="utf-8">
</head>

<body>
	<h1>Học html miễn phí tại kiso.vn</h1>
	<p>Thời gian diễn ra các trận đấu Cup c1 là <time>1:45</time> giờ mùa hè và <time>2:45</time> giờ mùa đông.</p>
</body>
</html>
Học html miễn phí tại kiso.vn

Thời gian diễn ra các trận đấu Cup c1 là 1:45 giờ mùa hè và 2:45 giờ mùa đông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *