Thẻ title trong HTML

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thẻ title trong HTML, đây là thẻ dùng để khai báo phần mô tả cho tiêu đề của trang web.

Thẻ title được yêu cầu phải có trong tất cả các tài liệu HTML, nó chỉ ra tiêu đề của tài liệu HTML đó, qua đó người dùng và các công cụ tìm kiếm có thể biết được ý nghĩa của trang hiện tại.

1. Thẻ title trong HTML là gì?

Đúng với ý nghĩa của nó, title trong tiếng Anh có nghĩa là tiêu đề, và trình duyệt sẽ hiển thị nội dung của nó lên phía trên cùng thanh công cụ của trang web.

Riêng với các công cụ tìm kiếm như Google, nội dung của thẻ này sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm, qua đó người dùng có thết biết được ý nghĩa trang web của bạn.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tòm lại, thẻ title có các chức năng sau:

 • Định nghĩa tiêu đề trên thanh công cụ của trình duyệt.
 • Cung cấp tiêu đề cho trang khi nó được thêm vào mục yêu thích.
 • Tiêu đề sẽ hiển thị đại diện cho trang trong các kết quả tìm kiếm.

Lưu ý: bạn không thể định nghĩa nhiều thẻ title trên một trang web.

<title>Nội dung</title>

2. Cách sử dụng thẻ title trong HTML

Ví dụ: Sử dụng thẻ title để định nghĩa tiêu đề của file HTML.

Tạo file test.html với nội dung sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>
    <p>Nội dung của file</p>
  </body>
</html>

Sau khi chạy file, trên thanh công cụ sẽ xuất hiện tiêu đề mà bạn đã nhập.

Thuộc tính của thẻ title:

 • Thẻ title được hỗ trợ các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Trình duyệt hỗ trợ:

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *