Thẻ ul trong HTML

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng thẻ UL trong HTML, đây là thẻ dùng để tạo ra danh sách dạng list, bằng cách kết hợp với thẻ li để tạo ra các phần tử con.

Thẻ ul sẽ định nghia một danh sách không định rõ thứ tự. Sử dụng kết hợp thẻ ul với thẻ li để tạo danh sách không đánh số. Nếu bạn muốn tạo danh sách đánh số thì phải sử dụng thẻ OL.

1. Cách sử dụng thẻ ul trong HTML

Ví dụ: sử dụng thẻ ul kết hợp với thẻ li để tạo danh sách các khóa học.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>
    <ul>
      <li>PHP</li>
      <li>Javascript</li>
      <li>Css</li>
      <li>HTML</li>
    </ul>
  </body>
</html>

2. Thuộc tính của thẻ ul

Thẻ ul được cung cấp các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Bạn cũng có thể sử dụng CSS để tùy chỉnh cho thẻ UL

3. Trình duyệt hỗ trợ thẻ ul

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *