Thẻ var trong HTML

Thẻ var là sẽ định nghĩa một biến. Nó được sử dụng để đánh dấu tên một biến, các nội dung trong thẻ var sẽ được hiển thị khác với thông thường.

Lưu ý: có thẻ sử dụng CSS để thay thế cho thẻ var.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng thẻ var để đánh dấu tên biến.

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>

	<body>
		<h1>Học html miễn phí tại freetvarts.net</h1>
		<p>
			<var>string</var>, <var>array</var>, <var>result</var> 
			là tên các biến trong chương trình.
		</p>
	</body>
</html>

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *