Thuật toán kiểm tra số chẵn hay lẽ

Bài này tương đối đơn giản nhưng mình cũng muốn đưa vào bởi khi bạn đọc bài này tức là bạn đang học kỹ thuật lập trình căn bản, nên mình nghĩ sẽ rất hữu ích cho bạn.

Thuật toán kiểm tra số chẵn hay lẻ

Để giải một bài toán trong lập trình thì ta phải xác dịnh được đề bài, công thức, cũng như là hướng giải. Ví dụ với bài này thì bạn phải phân tích dựa vào một định nghĩa như sau:

Một số được gọi là số chẵn khi nó chia hét cho 2, và được gọi là số lẻ khi không chia hết cho 2.

Ví dụ với số 4 thì nó là số chẵn vi khi chia nó cho 2 sẽ dư 0, còn số 5 là số lẻ vì khi chia cho 2 thì dư 1.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Hầu như các ngôn ngữ lập trình cấp cao hiện nay đều sử dụng dấu % để chia lấy dư, và trong bài này mình sẽ đưa ra bài giải trong C++ nhé.

#include <iostream.h>
using namespace std;
int main()
{
	int n;
	
	cout << "Nhap so can kiem tra";
	cin >> n;
	
	if (n % 2 == 0){
		cout << n << " la so chan";
	}
	else {
		cout << n << " la so le";	
	}
	
	cout << endl;
	cout << "Kiso.vn chuc ban hoc tot";
}

Với các ngôn ngữ khác thì bạn chỉ cần thay đổi cú pháp là, còn về cách giải thì như nhau.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *