Thuật toán kiểm tra số chính phương C++

Thuật toán kiểm tra số chính phương là một trong những thuật toán rất căn bản khi bắt đầu học lập trình. Nó giúp các bạn rèn luyện tính tư duy logic.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm số chính phương. Sau đó sẽ viết thuật toán để kiểm tra số chính phương và cuối cùng sẽ là một ví dụ thực thế được viết bằng ngôn ngữ C++.

Số chính phương là gì?

Theo như chúng ta đã được học ở các cấp trung học, thì số chính phương được định nghĩa đơn giản như sau:

Số chính phương là số tự nhiên có căn bậc hai là một số tự nhiên, hay nói cách khác, số chính phương bằng bình phương của một số tự nhiên.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ:

 • Số 4 là số chính phương vì 2^2 = 4. (hoặc sqrt(4) = 2).
 • Tập các số chính phương như sau: CP = {4; 9; 16; 25; 26; …}.

Thuật toán kiểm tra số chính phương.

Trong phần này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai cách để viết thuật toán kiểm tra số chính phương:

 1. Kiểm tra số chính phương bằng vòng lặp.
 2. Kiểm tra số chính phương bằng hàm sqrt() trong thư viện math.h.

Thuật toán kiểm tra số chính phương bằng vòng lặp.

Giải thích thuật toán:

 • Lặp i chạy từ 0 đến khi i*i > n. Nếu i * i = n thì n chính là số chính phương, sau đó kết thúc chương trình.
 • Nếu i * i > n thì n không phải là số chính phương.

* Lưu ý: Trong vòng lặp cần có bước nhảy ++i, vì vậy hãy cho bước nhảy vào trong vòng lặp, nếu không vòng lặp sẽ không lặp đúng như mong muốn.

bool soCP(int n){
 int i = 0;
 while(i*i <= n){
    if(i*i == n){
      return true;
    }
    ++i;
  }
  return false;
}

Thuật toán kiểm tra số chính phương bằng hàm sqrt().

Giải thích thuật toán:

 • Cách thực hiện này đơn giản hơn rất nhiều so với cách sử dụng vòng lặp. Trong thư viện math.h có một hàm được dùng để tính căn bậc hai, đó chính là hàm sqrt().
 • Chúng ta sẽ sử dụng hàm sqrt() để đặt điều kiện cho số n. Nếu sqrt(n) * sqrt(n) = n, thì n chính là số chính phương và ngược lại.
bool soCP(int n){
 int sqr = sqrt(n);
  if(sqr*sqr == n){
    return true;
  }
  else return false;
}

Ví dụ thực tế.

Trong phần ví dụ thực tế này, mình có một ví dụ như sau:

 • Tạo mảng với số lượng phần tử do người dùng nhập.
 • Viết hàm kiểm tra số chính phương và hiển thị tất cả các số chính phương có trong mảng.

Gợi ý:

 • Để in ra các số chính phương có trong mảng, chúng ta cần kiểm tra lần lượt các phần tử có trong mảng. Nếu số nào là số chính phương thì chúng ta sẽ in nó ra màn hình.
 • Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo hàm SoCP() để kiểm tra số chính phương.
 • Tiếp đến, chúng ta sẽ tạo một mảng chứa các phần tử cần kiểm tra do người dùng nhập.
 • Và cuối cùng, dùng vòng lặp for để lặp từng phần tử có trong mẳng. Cho vòng lặp lặp từ i = 0 đến i < n, với bước nhảy i++.

Code Mẫu:

#include <iostream>
#include <math.h>
 
using namespace std;
 
bool scp(int n){
  int sqr = sqrt(n);
  return (sqr*sqr == n);
}
 
int main(){
  
  int n;
  do{
    cout << "nNhập vào số lượng phần tử có trong mảng: ";
    cin >> n;
  }while(n <= 0);
  
  int a[n];
  
  for(int i = 0;i < n;i++){
    cout<<"a["<<i<<"]=";
    cin >> a[i];
  };
  
  cout << "nCác số chính phương là: t";
  
  for(int i = 0;i < n; i++){
    if(scp(a[i])){
      cout << a[i] << "  ";
    }
  }

  cout<<"n------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

so chinh phuong PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số chính phương có trong mảng. Cũng như kết thúc hướng dẫn thuật toán kiểm tra số chính phương. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *