Thuộc tính float ( left – right – none) trong CSS

Thuộc tính Float trong CSS đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng chia bố cục HTML của một trang web. Như các bạn biết, hiện nay người ta sử dụng thẻ div và các thẻ HTML5 như thẻ header, footer, article để chia layout. Nhưng bản chất các thẻ đó lại hiển thị dạng block nên không thể chia ra các khối header, footer, sidebar như giao diện design được. 

Để giải quyết vấn đề này thì ta sử dụng thuộc tính float trong css. Chúng ta có ba giá trị của float hay sử dụng nhất đó là:

 • left: Nằm phía bên trái
 • right: Nằm phía bên phải
 • none: Nằm tại chính vị trí của nó (trạng thái bình thường)

1. Sử dụng float:left và float:right để chia bổ cục

Giả sử mình cần thiết kết một giao diện như sau:

thuoc tinh float trong css left right none 1 png

Thì chúng ta có hai cách xử lý giao diện này:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Cách 1: Sử dụng table để chia thành cách vị trí. Cách này quá thông thường và đã tụt hậu nên mình không làm.

Cách 2: Sử dụng thẻ div (hoặc các thẻ header, footer trong HTML5) kết hợp với float:leftfloat:right để chia thành các vị trí như trong giao diện.

Note: Mình sẽ trình bày cách hai mà không trình bày cách một vì nó quá đơn giản.

Bạn sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo thẻ div#container

HTML: Trước tiên chúng ta cần tạo một thẻ div#container như sau:

<body>
  <div id="container">
    ...
  </div>
</body>

CSS: Tất cả các đoạn code bên dưới đều nằm bên trong thẻ div này. Giả sử mình thiết lập chiều dài cho trang trang web là 1000px, font chữ 30px màu trắng và cho nó canh giữa thì lúc này CSS sẽ là:

#container{
  width: 1000px;   /*Rộng 1000px*/
  margin: 0px auto;  /*Canh giữa màn hình*/
  text-align: center; /*Text bên trong canh giữa*/
  font-size: 30px;  /*Font chữ 30px*/
  color: #FFF;    /*Font màu trắng*/
}

Giao diện:  XEM DEMO

Giao diện bước này chưa có gì

Bước 2: Xây dựng header

HTML: Header nằm vị trí trên cùng có chiều cao 100px và backround màu xanh nên ta chỉ việc tạo một thẻ div#header và thiết lập CSS cho nó.

<body>
  <div id="container">
    <div id="header">
      HEADER
    </div>

    ....

  </div>
</body>

CSS: ta chỉ bổ sung hai thuộc tính chiều cao và background màu xanh

#header{
  height: 100px;   /*Cao 100px*/
  background: blue;  /*Nền màu xanh*/
}

Giao diện: XEM DEMO

thuoc tinh float trong css left right none 2 png

Bước 3: Xây dựng Main 

HTML: Phần Main sẽ chứa hai phần đó là Main ContentSidebar, vì vậy ta phải tạo một thẻ div#main để bao quanh hai phần đó lại.

<body>
  <div id="container">
    <div id="header">
      HEADER
    </div>
    <div id="main">
      ....
    </div>
    ....
  </div>
</body>

CSS: Thẻ div này chúng ta không cần CSS bởi vì mục đích của nó là gom hai phần Main ContentSidebar thành một nhóm.

Giao diện: XEM DEMO

Giao diện lúc này vẫn như cũ.

Bước 4: Xây dựng Main Content và Sidebar

Phần Container Content sẽ nằm phía bên trái và Sidebar nằm phía bên phải nên ta phải tạo hai thẻ div rồi sử dụng thuộc tính float:leftfloat:right để xác định vị trí.

HTML:

<div id="main">
  <div class="content">
    MAIN CONTENT
  </div>
  <div class="sidebar">
    SIDEBAR
  </div>
</div>

Bạn để ý mình đặt tên hai class là contentsidebar nhé. 

CSS: Và bây giờ ta chỉ việc viết CSS cho chúng.

.content{
  float:left;   /*Nằm bên trái*/
  width: 700px;  /*Rộng 700px*/
  height: 300px; /*Cao 300px*/
  background: red;/*Nền màu đỏ*/
}
.sidebar{
  width: 300px;  /*Rộng 300px*/
  float: right;  /*Nằm bên phải*/
  height: 300px; /*Cao 100px*/
  background: pink;/*Nền màu hồng*/
}

Giao diện: XEM DEMO

thuoc tinh float trong css left right none 4 png

Bước 5: Xây dựng Footer

HTML: Footer tương tự như Header nên khá đơn giản, bạn chỉ cần bổ sung một thẻ div#footer như sau:

<body>
  <div id="container">
    <div id="header">
      HEADER
    </div>
    <div id="main">
      <div class="content">
        MAIN CONTENT
      </div>
      <div class="sidebar">
        SIDEBAR
      </div>
    </div>
    <div id="footer">
      FOOTER
    </div>
  </div>
</body>

CSS: Và viết CSS cho chúng cao 100px và màu nền xám

#footer{
  background: gray;
  height: 100px;
}

Giao diện: Bạn sẽ thấy giao diện không có gì thay đổi so với bước 4. Lý do là Footer nó nối tiếp lề trên bởi thẻ div#main, mà thẻ div#main lại chứa hai thẻ có float:leftfloat:right nên theo mặc định nó sẽ có chiều cao là 0px, nghĩa là thuộc tính float sẽ không được tính vào vùng chiếm không gian của thẻ cha nó. Lúc này footer sẽ bị hai phần Main contentSidebar đè lên trên.

Để giải quyết vấn đề này ta có hai cách xử lý.

 • Cách 1: thêm thuộc tính overflow:hidden cho thẻ div#main (div chứa hai phần left right)
  #main{
    overflow: hidden
  }
 • Cách 2: thêm một thẻ div nằm bên dưới kế tiếp thẻ div.sidebar và thiết lập CSS cho nó là clear:both (xem toàn bộ code tại bước 6)

Bước 6: Kết thúc

Như vậy sau 5 bước bạn đã hoàn thành xong layout trên và đây là đoạn code cuối cùng của chúng ta.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Chia layout với float - kiso.vn</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <style>
      #container{
        width: 1000px;   /*Rộng 1000px*/
        margin: 0px auto;  /*Canh giữa màn hình*/
        text-align: center; /*Text bên trong canh giữa*/
        font-size: 30px;  /*Font chữ 30px*/
        color: #FFF;    /*Font màu trắng*/
      }
      #header{
        height: 100px;   /*Cao 100px*/
        background: blue;  /*Nền màu xanh*/
      }
      .content{
        float:left;   /*Nằm bên trái*/
        width: 700px;  /*Rộng 700px*/
        height: 300px; /*Cao 300px*/
        background: red;/*Nền màu đỏ*/
      }
      .sidebar{
        width: 300px;  /*Rộng 300px*/
        float: right;  /*Nằm bên phải*/
        height: 300px; /*Cao 100px*/
        background: pink;/*Nền màu hồng*/
      }
      #footer{
        background: gray;
        height: 100px;
      }
      .clear{
        clear:both
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="container">
      <div id="header">
        HEADER
      </div>
      <div id="main">
        <div class="content">
          MAIN CONTENT
        </div>
        <div class="sidebar">
          SIDEBAR
        </div>
        <div class="clear"></div>
      </div>
      <div id="footer">
        FOOTER
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

XEM DEMO

2. Lời kết

Như vậy ta rút ra được rằng: Trước khi chuyên từ một file PSD sang một file HTML thì bạn nên vạch rõ chia bổ cục trước rồi mới code các phần nhỏ bên trong. Và qua bài này bạn đã biết cách sử dụng thẻ div kết hợp với thuộc tính float:left và float:right trong CSS để chia bổ cục layout. Nếu bạn là người đang học CSS thì đây là chủ đề khá quan trọng đấy nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *