Tiêu hoá file cấu hình MongoDB

286c9a3f 6a38 4113 addd 7b6e43b537bf

 1. Lời giới thiệu :
  Cùng mình tìm hiểu cách cấu hình mongodb trên môi trường production ( centos, ubuntu, linux…) để sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.
 2. Configuration File Options :
  Vị trí file config:
 • Linux: /etc/mongod.conf
 • Macos: /usr/local/etc/mongod.conf or /opt/homebrew/etc/mongod.conf
 • Windows: <root install mongo>/binmongod.cfg
 1. Sample file config :
  eeac69e7 aa05 40e4 88c0 b4af5d880e04
 2. Explain :
  • fork : true -> cài đặt này bật chế độ daemon cho mongod cho phép bạn chạy cơ sở dữ liệu như một máy chủ thông thường.
  • bindIp : localhost -> sử dụng cài đặt này buộc máy chủ MongoDB chỉ lắng nghe các yêu cầu đến từ IP localhost. Bạn có thể sử dụng nó để nghe các IP an toàn khác.
  • port : 27017 -> đây là cổng mặc định được các cá thể cơ sở dữ liệu MongoDB sử dụng. Bạn có thể thay đổi cổng thành một cổng tùy chỉnh nếu bạn muốn.
  • quiet : true -> điều này vô hiệu hóa tất cả trừ các mục quan trọng nhất trong tệp đầu ra / nhật ký. Đối với triển khai sản xuất, bạn nên đặt nó thành false.
  • dbPath : /var/lib/mongodb -> cài đặt này chỉ định nơi MongoDB sẽ lưu trữ các tệp của nó.
  • systemLog.path : /var/log/mongodb/mongod.log -> đây là đường dẫn mà mongod sẽ ghi đầu ra của nó.
  • logAppend : true -> điều này đảm bảo rằng mongod thêm các mục nhật ký mới thay vì ghi đè các mục hiện có trong quá trình máy chủ bắt đầu hoạt động.
  • storage.journal.enabled : true -> điều này cho phép viết nhật ký.
 3. Reference :
  https://hevodata.com/learn/mongodb-configuration-file/

☺️☺️ Hôm nay tới đây thôi. Hẹn gặp lại ở những phần kế tiếp 😉😉

Phần kế tiếp: Truy vấn với MongoCompass – Mongo Shell

Bài viết liên quan

Bài 02: Học mongodb online với mongolab.com và Robomongo

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu được khái niệm mongodb là gì rồi nên để hâm nóng serie này thì trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn một website dùng để học mongodb cực kì tiện lợi, nó cho phép bạn tạo database trên đó và thao tác trực tiếp trên đó thay vì phải cài đặt mongodb tại máy của mình. Tuy nhiên bài tiếp theo mình vẫn...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *