Tìm giá trị ASCII của một ký tự trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để tìm giá trị ASCII của một ký tự trong C++. Đây là bài tập khá đơn giản, giúp các bạn biết được giá trị ASCII là gì.

Giá trị ASCII đại diện cho các ký tự tiếng Anh dưới dạng số, mỗi chữ cái được gán một số từ 0 đến 127. Ví dụ: giá trị ASCII cho chữ hoa Q là 81.

Ví dụ: Chương trình C++ để tìm giá trị ASCII của một ký tự.

Chương trình này lấy ký tự được nhập bởi người dùng và hiển thị giá trị ASCII của nó.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
 char kyTu;
    cout << "Nhập vào một ký tự: "; 
    cin >> kyTu;
    if (int(kyTu) != 27) {
      cout << "Mã ASCII Của ký tự " << kyTu << " là: " << int(kyTu) << endl;
    } 
  cout<<"n----------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

gia tri ascii JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ để tìm giá trị ASCII của một ký tự. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *