Tìm hiểu Self Join trong Oracle

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một kỹ thuật dùng để JOIN một bảng với nhau kỹ thuật là Self Join.

Trong Oracle Self Join không phải là một cú pháp lệnh của SQL mà nó là một kỹ thuật để xử lý tường hợp bạn muốn thực hiện phép JOIN trên cùng một bảng, nghĩa là bảng bên phải và bên trái là một.

1. Join cùng một table trong Oracle

Cú pháp sẽ như sau:

SELECT a.column_name, b.column_name...   
FROM table1 a, table1 b   
WHERE a.common_filed = b.common_field;   

Như chúng ta đã học, nếu một column, một table nào bị trùng tên thì ta nên sử dụng AS để đổi tên lại, và đây cũng là cách bạn xử lý trong trường hợp này.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Ví dụ Self Join trên cùng một table

Giả sử mình có bảng dữ liệu như  sau:

self join1 png

Nếu ta thực hiện phép JOIN như sau:

SELECT  a.name, b.age, a.SALARY  
FROM CUSTOMERS a, CUSTOMERS b  
WHERE a.SALARY < b.SALARY;  

Thì kết quả sẽ như hình dưới đây:

self join2 png

3. Lời kết

Kỹ thuật Self Join sẽ rất cần thiết trong một số trường hợp. Ví dụ khi bạn thiết kế bảng nhân viên, trong danh sách nhân viên sẽ có trường phòng, lúc này nếu bạn muốn lấy dánh sách sinh viên và tên của người trưởng phòng thì bạn phải thực hiện phép JOIN trên cùng một table.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *