Tìm hiểu về Align trong CSS

Bài học hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu về align trong CSS. Vậy align trong CSS là gì?

1. Align trong CSS

Align là sự thiết lập vị trí của phần tử (hoặc nội dung của phần tử) theo một vị trí nào đó, ví dụ thiết lập phần tử div căn giữa, nội dung của phần tử div canh phải …

Trong CSS có rất nhiều thuộc tính cho phép mình căn chỉnh (align) một phần tử như margin, paddingtext-align, position, float… 

Hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu một số align thường hay sử dụng nhất. Mời các bạn xem tiếp nội dung tiếp theo.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Một số align trong CSS

Căn chỉnh phần tử nằm ở giữa (sử dụng margin)

Trong CSS có thuộc tính margin có giá trị là auto cho phép căn chỉnh (align) phần tử nằm ở giữa so với phần tử cha của nó.

.center {
   margin: auto;
   width: 300px;
   border: 1px solid red;
   padding: 10px;
}
#test {
   width: 600px;
   border: 1px solid red;
   padding: 10px;
}
.child {
   margin: auto;
   width: 300px;
   border: 1px solid red;
   padding: 10px;
}

Và kết quả của đoạn code trên:

css algin margin auto PNG

Từ kết quả trên ta thấy:

Thuộc tính margin: auto chỉ căn giữa cho phần tử block như div, h1h6, p, … còn các phần tử inline như span, a… sẽ không được áp dụng.

Khi phần tử không thiết lập độ rộng (width) thì sẽ không thấy được phần tử căn giữa vì nó chiếm hết động rộng sẵn có.

Mình xin nhắc lại phần tử block và phần tử inline là gì cho các bạn chưa biết về nó.

  • Phần tử block luôn bắt đầu với dòng mới và chiếm toàn bộ độ rộng sẵn có. Mặc định các phần tử sau đây là phần tử block như div, h1 – h6, p, form, header, footer, section
  • Phần từ inline không bắt đầu dòng mới và chiếm độ rộng vừa đủ nội dung của phần tử. Mặc định các phần tử sau đây là phần tử inline như span, a, img
  • Có thể ghi đè lại phần tử hiển thị block hay inline bằng cách sử dụng thuộc tính display. Ví dụ: span { display: block;}.

Ví dụ sau mình sẽ căn giữa cho hình ảnh và thiết lập thuộc tính display là block:

img {
   display: block;
   margin: auto;
}

Và ở ví dụ trên phần tử img đã căn giữa so với phần tử cha của nó (phần tử body).

Căn chỉnh nội dung của phần tử theo chiều ngang (sử dụng text-align)

Trong CSS có thuộc tính text-align cho phép mình căn chỉnh nội dung của phần tử nằm bên trái, ở giữa hay bên phải của phần tử.

.center {
   text-align: center;
   border: 1px solid red;
}
.left {
   text-align: left;
   border: 1px solid red;
}
.right {
   text-align: right;
   border: 1px solid red;
}

Và kết quả của ví dụ trên:

css algin text algin PNG

Từ kết quả trên cho thấy thuộc tính  text-align cũng chỉ áp dụng cho phần tử block. Đơn giản là vì phần tử inline chỉ chiếm độ rộng vừa đủ nội dung của nó. 🙂

Căn chỉnh phần tử nằm trái hoặc nằm phải (sử dụng float)

Để căn chỉnh phần từ nằm trái hoặc nằm phải mình dùng thuộc tính float

Ở ví dụ này mình sẽ căn chỉnh phần tử nằm bên phải

.right {
   float: right;
   width: 300px;
   border: 1px solid #73AD21;
   padding: 10px;
}

Và kết quả của ví dụ trên:

css algin float PNG

Căn giữa nội dung của phần tử theo chiều dọc (sử dụng padding)

Trong CSS có rất nhiều cách để căn giữa phần tử theo chiều dọc, mình sẽ lấy ví dụ đơn giản là dùng thuộc tính padding

.center {
   padding: 50px 0;
   border: 1px solid red;
}

Và kết quả của ví dụ trên:

css algin padding PNG

Căn giữa nội dung của phần tử theo chiều dọc (sử dụng line-height)

Trong CSS có thể căn chỉnh nội dung của phần tử theo chiều dọc bằng cách sử dụng thuộc tính line-height

.center {
   line-height: 200px;
   height: 200px;
   border: 2px solid red;
   text-align: center;
}
.center p {
   line-height: 1.5;
   display: inline-block;
   vertical-align: middle;
}

3. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu xong align trong CSS. Có rất nhiều thuộc tính CSS có thể giúp mình căn chỉnh vị trí của phần tử một cách dễ dàng. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng của các bạn mà chọn cách nào phù hợp nhất.

Cuối cùng trong quá trình viết không tránh khỏi sai sót, nếu có điều gì không hợp lý rất mong nhận được sự góp ý của các bạn để cho bài viết của mình ngày một tốt hơn.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Chúc các bạn vận dụng tốt.

Tham khảo: w3school.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *