Tìm hiểu về border-radius, border-image trong CSS

Trong phần nâng cao này mình sẽ cùng tìm hiểu về 2 thuộc tính của border trong CSS đó là border-radiusborder-image.

Mình cùng đi tìm hiểu chi tiết từng thuộc tính nhé. 🙂

1. Thuộc tinh border-radius

Trong CSS border-radius dùng để thiết lập độ bo tròn các góc của phần tử.

#r1 {
	 border-radius: 25px;
	 border: 2px solid #73AD21;
	 padding: 20px; 
	 width: 200px;
	 height: 50px; 
}
#r2 {
	border-radius: 50%;
	background: red;
	background-position: left top;
	background-repeat: repeat;
	padding: 20px;
  width: 100px;
	height: 100px; 
}

Và kết quả của ví dụ trên:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

css border radius PNG

Thuộc tính border-radius là cách viết ngắn của các thuộc tính như border-top-left-radiusborder-top-right-radiusborder-bottom-right-radius và border-bottom-left-radius

border-radius có thể có từ một đến bốn giá trị. Trong đó:

 • Một giá trị: giá trị này áp dụng cho tất cả 4 góc và độ bo tròn 4 góc là bằng nhau
 • Hai giá trị: giá trị đầu tiên áp dụng cho góc trên trái (top-left) và góc dưới phải (bottom-right), giá trị thứ hai áp dụng cho góc trên phải (top-right) và góc dưới trái (bottom-left)
 • Ba giá trị: giá trị đầu tiên áp dụng cho góc trên trái (top-left), giá trị thứ hai áp dụng cho góc trên phải (top-right) và góc dưới trái (bottom-left), giá trị thứ ba áp dụng cho góc dưới phải (bottom-right)
 • bốn giá trị: giá trị đầu tiên áp dụng cho góc trên trái (top-left), giá trị thứ hai áp dụng cho góc trên phải (top-right), giá trị thứ ba áp dụng cho góc dưới phải (bottom-right), giá trị cuối cùng áp dụng cho góc dưới trái (bottom-left)
#r4 {
	border-radius: 15px 70px 20px 5px;
	background: red;
	padding: 20px; 
	width: 300px;
	height: 50px;
	color: yellow;
}
#r3 {
	border-radius: 35px 70px 30px;
	background: red;
	padding: 20px; 
	width: 300px;
	height: 50px; 
	color: yellow;
}
#r2 {
	border-radius: 15px 50px;
	background: red;
	padding: 20px; 
	width: 300px;
	height: 50px; 
	color: yellow;
} 
#r1 {
	border-radius: 45px;
	background: red;
	padding: 20px; 
	width: 300px;
	height: 50px; 
	color: yellow;
}

Và kết quả của ví dụ trên:

css border radius rule PNG

Ngoài ra mình có thể thiết lập độ bo tròn cho từng một góc nào đó bất kỳ, bằng cách sử dụng các thuộc tính như border-top-left-radiusborder-top-right-radiusborder-bottom-right-radiusborder-bottom-left-radius.

#top-left {
	border-top-left-radius: 50px;
}
#top-right {
	border-top-right-radius: 50px;
}
#bottom-right {
	border-bottom-right-radius: 50px;
}
#bottom-left {
	border-bottom-left-radius: 50px;
}
p {
  margin-top: 10px;
  width: 300px;
  border: 2px solid red;
  padding: 10px;
}

Và kết quả của ví dụ trên:

css border radius specify PNG

2. Thuộc tính border-image

Thuộc tính border-image cho phép chúng ta sử dụng hình ảnh làm đường viền của phần tử.

Thuộc tính border-image có ba phần:

 1. Sử dụng hình ảnh để làm đường viền
 2. Nơi để cắt hình ảnh
 3. Xác định xem các phần giữa nên được lặp đi lặp lại hay kéo dãn ra

Chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh sau đây (hình lấy từ w3school) làm đường viền

border image GIF

Lưu ý: Thuộc tính border-image chỉ được áp dụng khi thuộc tính border được thiết  lập.

p { 
	border: 15px solid;
	padding: 15px;
	border-image: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2022/11/border-image.gif) 30 round;
}

Và kết quả của ví dụ trên:

css border image PNG

Thuộc tính border-image là cách viết ngắn gọn của các thuộc tính như border-image-sourceborder-image-sliceborder-image-widthborder-image-outsetborder-image-repeat.

Trong đó:

 • border-image-source: chỉ định đường dẫn chứa hình ảnh được sử dụng để làm đường viền
 • border-image-slice: chỉ định cách cắt hình ảnh như thế nào
 • border-image-width: chỉ định độ rộng của hình ảnh
 • border-image-outset: chỉ định số lượng mà khu vực hình ảnh vượt qua ngoài cái hộp (box) của nó.
 • border-image-repeat: chỉ định hình ảnh nên được lặp lại (repeated), làm tròn (rounded) hay kéo dài (stretched).

3. Trình duyệt hỗ trợ

Thuộc tính border-radius (hình trích từ trang web: caniuse.com)

css border radius browser support PNG

 

Thuộc tính border-image (hình trích từ trang web: caniuse.com)

css border image browser support PNG

Trong đó:

 • màu xanh lá cây: có hỗ trợ
 • màu xanh vàng: có hỗ trợ một phần
 • màu đỏ: không có hỗ trợ
 • số: là phiên bản (version) của trình duyệt

Các bạn có thể xem chi tiết hơn tại trang web: https://caniuse.com/. Nhập thuộc tính CSS và xem kết quả.

4. Lời kết

Như vậy là mình đã trình bày xong 2 phần nâng cao của thuộc tính border đó là border-radiusborder-image. Vì đây là phần nâng cao nên thuộc tính border-radiusborder-image chỉ được trình duyệt hỗ trợ ở phiên bản gần đây. Các bạn cũng nên biết phiên bản nào của trình duyệt hỗ trợ 2 thuộc tính này nhé. 🙂

Cuối cùng trong quá trình viết không tránh khỏi sai sót, nếu có điều gì không hợp lý rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các bạn để cho bài viết của mình ngày một tốt hơn.

Tham khảo: w3school.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *