Tìm hiểu về list trong CSS

Trong bài học này mình sẽ cùng tìm hiểu về danh sách (list) trong CSS. Vậy danh sách (list)  là gì, có mấy loại danh sách (list) trong  HTML, trong CSS có các thuộc tính nào sẽ được áp dụng trên danh sách (list). Mình cùng nhau tìm hiểu trong bài này nhé.

1. Danh sách (list) trong CSS là gì?

Mình sẽ lấy hình minh họa cho các bạn dễ hiểu, và mình cũng không biết giải thích khái niệm của danh sách như thế nào nữa. 🙂

css list ex png

List trong HTML có 2 loại chính đó là:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

   – Danh sách có thứ tự (ordered list). Đánh dấu mục của danh sách có thứ tự mặc định là số và bắt đầu bằng 1.

   – Danh sách không có thứ tự (unordered list). Đánh dấu mục của danh sách không có thứ tự mặc định là dấu chấm màu đen.

CSS có những thuộc tính như list-style-type, list-style-image, list-style-position cho phép thay đổi biểu tượng đánh dấu danh mục của danh sách. Vậy cách sử dụng những thuộc tính này như thế nào, mình cùng xem tiếp phần 2 nhé.

2. Một số thuộc tính chính của list

list-style-type

list-style-type là thuộc tính cho phép chỉ định loại đánh dấu mục của danh sách nào sẽ được hiển thị, ví dụ như là hình tròn, hình vuông, chữ la mã …

list-style-type có rất nhiều giá trị, tuy nhiên mình chỉ giới thiệu những giá trị hay sử dụng sau:

 • circle: giá trị hiển thị là hình tròn
 • square:  giá trị hiển thị là hình vuông
 • upper-roman: giá trị hiển thị là chữ la mã hoa như I, II, II, IV …
 • lower-roman: giá trị hiển thị là chữ la mã thường như i, ii, iii, iv …
 • upper-latin: giá trị hiển thị là chữ cái latin hoa như A, B, C …
 • lower-alpha: giá trị hiển thị là chữ cái alphabet như a, b, c …
 • none: không hiển thị gì cả
 • decimal: giá trị hiển thị là số như 1, 2, 3 …
 • decimal-leading-zero: giá trị hiển thị là số nhưng sẽ thêm số 0 phía trước số, nếu số < 10 như 01, 02, 03 …

Cú pháp:

Selector {
  list-style-type: giá trị;
}

Mình sẽ lấy ví dụ sau:

.circle {
   list-style-type: circle;
  }
.square {
   list-style-type: square;
  }
.upper-roman {
   list-style-type: upper-roman;
  }
.lower-roman {
   list-style-type: lower-roman;
  }
.upper-latin {
   list-style-type: upper-latin;
  }
.lower-alpha {
   list-style-type: lower-alpha ;
  }
.none {
   list-style-type: none;
  }
.decimal {
   list-style-type: decimal;
  }

list-style-image

list-style-image là thuộc tính dùng hình ảnh (image) để làm đánh dấu mục của danh sách.

Cú pháp CSS:

selector {
  list-style-image: url của hình ảnh;
}
 ul {
    list-style-image: url('css-list-image-ex.gif');
}

list-style-position

list-style-position là thuộc tính dùng để thiết lập vị trí hiển thị của các đánh dấu mục của danh sách.

list-style-position có 2 giá trị chính đó là:

 • outside: đánh dấu mục của danh sách sẽ nằm bên ngoài các phần tử của danh sách
 • inside: đánh dấu mục của danh sách sẽ nằm bên trong các phần tử của danh sách.

Cú pháp CSS:

selector {
  list-style-position: giá trị;
}

Để các bạn dễ hiểu, mình sẽ lấy ví dụ sau:

ul.inside {list-style-position: inside;}
ul.outsite {list-style-position: outsite;}
p {color: red;}

Và kết quả của ví dụ trên là:

css ></p><h3>list-style</h3><p><code>list-style</code> là thuộc tính trình bài cách viết ngắn gọn của 3 thuộc tính <code>list-style-type</code>, <code>list-style-image</code>, <code>list-style-position</code>.</p><p>Cú pháp:</p><div><pre class=
selector {
list-style: type image position;
}

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *