Tìm hiểu về Pseudo-Elements trong CSS

Ở bài trước mình đã tìm hiểu về Pseudo-classes là gì, và mình cũng đã lấy ví dụ cho một số pseudo-class.

Trong bài học này mình tìm hiểu về Pseudo-Elements là gì? CSS hỗ trợ những pseudo-element nào. Mình cùng tìm hiểu trong bài học này nhé.

 1. Pseudo-Element là gì

 Pseudo-Element được sử dụng để định kiểu các phần được chỉ định của một phần tử.

Ví dụ, nó có thể được sử dụng để:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Định dạng style cho chữ cái đầu tiên hoặc dòng đầu tiên của một phần tử. 

Chèn nội dung trước hoặc sau nội dung của một phần tử.

selector::pseudo-element {
property:value;
}

Lưu ý ký hiệu hai dấu hai chấm – ::first-line so với :first-line

Dấu hai chấm kép đã thay thế ký hiệu dấu hai chấm đơn cho các pseudo-element trong CSS3. Đây là một nỗ lực từ W3C để phân biệt giữa pseudo-classes và pseudo-element.

Cú pháp dấu hai chấm đơn được sử dụng cho cả hai pseudo-classes và pseudo-element trong CSS2 và CSS1.

Để tương thích ngược, cú pháp dấu hai chấm đơn được chấp nhận cho các pseudo-element trong CSS2 và CSS1.

2. Một số pseudo-element

Trong CSS có tất cả các pseudo-element sau ::first-line, ::first-letter, ::before, ::after, ::selection

::first-line

 ::first-line được sử dụng để thêm style CSS cho dòng đầu tiên của nội dung.

Ở ví dụ này, mình sẽ thiết lập màu chữ (color) là màu đỏ cho dòng đầu tiên của phần tử p

p::first-line {color: red;};
span::first-line {color: red;}

Và kết quả của ví dụ trên:

css pseudo element first line PNG

Từ kết quả trên ta có một số điểm lưu ý sau:

::first-line chỉ áp dụng cho phần tử block như div, p, h1h6

Các thuộc tính sau được áp dụng cho ::first-line:

 • các thuộc tính font
 • các thuộc tính color
 • các thuộc tính background
 • word-spacing
 • letter-spacing
 • text-decoration
 • vertical-align
 • text-transform
 • line-height
 • clear

::first-letter

::first-letter được sử dụng để thêm style CSS cho ký tự đầu tiên của nội dung.

Ở ví dụ này, mình sẽ thiết lập màu chữ (color) là màu đỏ cho ký tự đầu tiên của phần tử p

p::first-letter {color: red; }
span::first-letter {color: red;}

Và kết quả của ví dụ trên:

css pseudo element first letter PNG

Từ kết quả trên ta có một số điểm lưu ý sau:

::first-letter chỉ áp dụng cho phần tử block như div, p, h1h6

Các thuộc tính sau được áp dụng cho ::first-letter:

 • Các thuộc tính font
 • Các thuộc tính color 
 • Các thuộc tính background 
 • Các thuộc tính margin 
 • Các thuộc tính padding 
 • Các thuộc tính border 
 • text-decoration
 • vertical-align (chỉ khi “float” là “none”)
 • text-transform
 • line-height
 • float
 • clear

::before

::before được sử dụng để chèn một số nội dung trước nội dung của phần tử.

Ở ví dụ này, mình sẽ chèn hình mặt cười ở phía trước nội dung của phần tử h1

h1::before {
   content: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2019/01/20/1637/css-pseudo-element-img.GIF);
}

Và kết quả của ví dụ trên:

css pseudo element before PNG

::after

::after dùng để chèn một số nội dung sau nội dung của phần tử.

Ở ví dụ này, mình sẽ chèn hình mặt cười sau nội dung của phần tử h1.

h1::after {
   content: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2019/01/20/1637/css-pseudo-element-img.GIF);
}

Và kết quả của ví dụ trên:

css pseudo element after PNG

::selection

::selection dùng để thiết lập style CSS cho nội dung phần tử được chọn bởi người dùng (bằng thao tác như double-click vào nội dung hay giữ chuột trái để chọn nội dung).

Ở ví dụ này, mình sẽ thiết lập màu nền (background) là màu vàng và màu chữ (color) là màu đỏ nội dung được chọn của phần tử p, div, span.

::-moz-selection {
   color: red;
   background: yellow;
}
::selection {
   color: red;
   background: yellow;
}

Lưu ý:

::selection không được hỗ trợ cho trình duyệt Internet Explorer 8 và phiên bản trước đó.

Firefox hỗ trợ pseudo-element thay thế đó là ::-moz-selection

Một số thuộc tính CSS sau có thể áp dụng cho ::selection như colorbackgroundcursor, và outline.

3. Lời kết

Như vậy là mình đã trình bày xong pseudo-element trong CSS là gì và cũng đã lấy vị dụ cho các pseudo-element như ::before, ::after, ::selection, ::first-line, ::first-letter.

Trong quá trình viết không tránh khỏi sai sót, nếu có điều gì không hợp lý rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các bạn để bài viết của mình ngày một tốt hơn.

Cám ơn các bạn đã đọc. Chúc các bạn vận dụng tốt.

Tham khảo: w3shool.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *