Tìm hiểu về unit trong CSS

Các bài học trước mình đã cùng tìm hiểu về các thuộc tính  margin, padding, width, height, font-size … Giá trị của các thuộc tính này điều có đơn vị đo như pt, px, rem … Vậy ý nghĩa của từng đơn vị đo đó trong CSS như thế nào. Mình sẽ cùng tìm hiểu trong bài CSS Unit này. Trước tiên mình sẽ tìm hiểu về khái niệm unit trong CSS là gì nhé.

1. Unit trong CSS là gì?

Unit trong CSS là đơn vị đo của các thuộc tính trong CSS như margin, padding, width, height

Giá trị có thể mang giá trị âm, không có khoảng trắng giữa giá trị và đơn vị đo. Ví dụ: 20px, 30em …

Trong CSS có 2 loại đơn vị đó là đơn vị tuyệt đối (absolute) và đơn vị tương đối (relative). Mình sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của từng loại đơn vị trong mục tiếp theo.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Ý nghĩa của từng loại đơn vị (unit)

Absolute

Absolute là loại đơn vị có giá trị không thay đổi dù cho bất cứ kỳ đâu, nhưng chỉ khi thiết bị đầu ra của bạn có độ phân giải đủ cao. Trên máy in laser, 1cm phải chính xác 1 centimet (centimet của thước đo vật lý).

Nhưng trên các thiết bị có độ phân giải thấp, như màn hình máy tính, màn hình điện thoại … CSS không yêu cầu độ chính xác 100%.

Và vì vậy, kết quả có xu hướng khác nhau giữa các thiết bị. Tốt hơn là nên dành các đơn vị này cho các thiết bị có độ phân giải cao và đặc biệt cho đầu ra là máy in. Trên màn hình máy tính và thiết bị cầm tay, có thể bạn sẽ không nhận được những gì bạn mong đợi.

Một số đơn vị tuyệt đối (absolute) trong CSS như sau:

 • cm: centimet
 • mm: milimet
 • in: inch, 1in = 96px = 2.54 cm
 • px: 1px tương ứng với một điểm ảnh trên máy tính. 1px = 1/96 in
 • pt: 1pt =1/71in
 • pc: 1pc =12pt
div.cm {font-size: 1cm}
div.mm {font-size: 10mm}
div.in {font-size: 0.5in}
div.px {font-size: 10px}
div.pt {font-size: 10pt}
div.pc {font-size: 1pc}

Và kết quả của ví dụ trên:

css unit absolute1 png

Từ kết quả trên cho ta cái nhìn tổng quát về sự khác nhau giữa các đơn vị đo như cm, mm, pt, pc … và đơn vị đo này nhỏ hơn so với đơn vị trong thực tế. Đó là do màn hình máy tính của mình có độ phân giải không đủ cao nên không chính xác 100% như trong thước đo thực tế được.

Relative

Relative là loại đơn vị sẽ có giá trị tương đối so với độ dài của thuộc tính.

Một số đơn vị tương đối (relative) trong CSS như sau:

 • em: Tương đối so với  font-size của phần tử cha.
 • ex: Tương đối so với x-height của font hiện tại.
 • ch:  Relative to width of the “0” (zero)
 • rem: Tương đối so với phần tử gốc. Phần tử gốc ở đây là thẻ html.
 • vw: Tương đối 1%  width của kích thước cửa sổ trình duyệt (viewport).
 • vh: Tương đối 1% height của kích thước cửa sổ trình duyệt (viewport).
 • vmin Relative to 1% của kích thước cửa sổ trình duyệt nhỏ hơn
 • vmax Relative to 1% của kích thước cửa sổ trình duyệt lớn hơn
 • %: Có giá trị tương đối so với phần tử cha.

Như vậy có rất nhiều đơn vị tương đối, và mình sẽ lấy ví dụ cho một số đơn vị thường hay sử dụng.

div.parent {
   background-color: red;
   width: 500px;
}
div.child {
   border: 1px solid black;
   background-color: yellow;
}

Và kết quả của ví dụ trên:

css unit relative percent1 PNG

body {
   font-size: 60px;
}
div {
   font-size: 30px;
   border: 1px solid black;
}
span {
   font-size: 0.5em;
}

Và kết quả của ví dụ trên:

css unit relative em1 PNG

3. Trình duyệt hỗ trợ

Các bạn có thể tham khảo đơn vị được hỗ trợ trong từng phiên bản của browser như sau (hình trích từ w3school):

css unit browser support png

4. Kết luận

Như vậy là mình đã trình bày xong về đơn vị (Unit) trong CSS là gì và ý nghĩa của từng loại đơn vị (Unit) trong CSS là gì. Chúc các bạn vận dụng tốt.

Cuối cùng trong quá trình viết không tránh khỏi sai sót, nếu có điều gì không hợp lý, rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các bạn để bài viết của mình ngày một tốt hơn.

Tham khảo: w3school.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *