Tìm số lớn nhất trong 3 số trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm số lớn nhất trong ba số trong C++. Đây là một bài tập căn bản giúp các bạn nắm vững hơn về câu lệnh If, Else.

Ví dụ: Chương trình tìm số lớn nhất trong ba số trong C++

Trong ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào ba số nguyên, sau đó dùng khôi câu lệnh If, Else để thực hiện công việc so sánh. Và cuối cùng là hiển thị kết quả lớn nhất ra màn hình.

Đối với bài tập này có rất nhiều cách giải, dưới đây là một cách giải, các bạn có thể suy nghĩ và thực hiện nhiều cách khác nhau.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int num1,num2,num3;
 cout<<"Nhập vào số thứ nhất, số thứ hai và số thứ 3 cần so sánh: n";
 cin>>num1>>num2>>num3;

  if((num1>num2)&&(num1>num3))
   cout<<num1<<" là số lớn nhất";
  else if((num2>num3)&&(num2>num1))
   cout<<num2<<" là số lớn nhất";
  else
   cout<<num3<<" là số lớn nhất";
  cout<<"n----------------------------- n";
  cout<<"chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

so sanh lon nhat JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm số lớn nhất trong ba số trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *