Tìm số lớn nhất trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm số lớn nhất trong Java. Qua bài tập này giúp các bạn hiểu rõ thêm về thuật toán tìm số lớn nhất, cũng như thực hành với lệnh if else.

Đây là dạng bài tập thường gặp khi bắt đầu một ngôn ngữ lập trình, vì vậy chúng ta cần biết kỹ về nó.

Ví dụ: Tìm số lớn nhất trong ba số.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ nhận 3 số từ người dùng, sau đó thực hiện câu lệnh If, Else để so sánh 3 số đó. Và cuối cùng là hiển thị kết quả lớn nhất ra màn hình.

import java.util.Scanner;
public class TimSoLonNhat {
  public static void main(String[] args) {
    int num1,num2,num3;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào số thứ nhất: ");
    num1 = scanner.nextInt();
    System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
    num2 = scanner.nextInt();
    System.out.println("Nhập vào số thứ ba: ");
    num3 = scanner.nextInt();
    if( num1 >= num2 && num1 >= num3)
      System.out.println(num1+" là số lớn nhất!!");

    else if (num2 >= num1 && num2 >= num3)
      System.out.println(num2+" là số lớn nhất!!");
    else
      System.out.println(num3+" là số lớn nhất!!");
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

tim so lon nhat JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm số lớn nhất trong ba số. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *