Tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi trong Java. Qua bài tập này các bạn sẽ biết thêm một khái niệm toán tử mới.

Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về toán tử ba ngôi trước khi đi vào các ví dụ bên dưới. Mình sẽ giải thích đơn giản rằng đây là một toán tử dùng để đánh giá một biểu thức có giá trị boolean và sẽ gán giá trị dựa vào kết quả.

Hãy xem ví dụ cụ thể dưới đây:

variable num1 = (expression) ? value if true : value if false

Nếu biểu thức cho kết quả đúng thì giá trị đầu tiên (trước dấu “:”) được gán cho num1 còn nếu không thì giá trị thứ hai (sau dấu “:”) được gán cho num1.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ: Tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tim ra số nhỏ nhất bằng cách sử dụng toán tử ba ngôi, ngoài cách này ra còn rất nhiều cách khác để thực hiên, các bạn có thể suy nghĩ thêm.

import java.util.Scanner;
public class TimSoNhoNhat
{
  public static void main(String[] args)
  {
    int num1, num2, num3, result, temp;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào số thứ nhất:");
    num1 = scanner.nextInt();
    System.out.println("Nhập vào số thứ hai:");
    num2 = scanner.nextInt();
    System.out.println("Nhập vào số thứ ba:");
    num3 = scanner.nextInt();
    scanner.close();
    temp = num1 < num2 ? num1:num2;
    result = num3 < temp ? num3:temp;
    System.out.println("Số nhỏ nhất là: "+result);
  }
}

Kết quả:

tim so nho nhat JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi. Hãy suy nghĩ và thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, chúc các bạn thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *