Tìm số Palindrom trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tim số Palindrom trong C++. Qua bài tập này giúp các bạn tìm hiểu thêm về số Palindrom là gì và cách hoạt động của nó như thế nào.

Số Palindrom là số vừa là số nguyên tố vừa là số đối xứng, ví dụ: 151,161,…

Ví dụ: Chương trình tìm số Palindrom trong C++.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số đầu và số cuối, sau đó chương trình sẽ hiển thị tất cả các số Polindrom trong khoảng mà người dùng đã nhập.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int num, rem, reverse_num, temp, start, end;
  cout<<"Nhập vào số bắt đầu: ";
  cin>>start;
  cout<<"Nhập vào số kết thúc: ";
  cin>>end;
  cout<<"Các số Palindrom trong khoảng từ "<<start<<" đến "<<end<<" là: ";
  for(num=start;num<=end;num++){
   temp=num;
   reverse_num=0;
   while(temp){
     rem=temp%10;
     temp=temp/10;
     reverse_num=reverse_num*10+rem;
   }
   if(num==reverse_num)
     cout<<num<<endl;
  }
  cout<<"n----------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

so palindrom JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm số Palindrom trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *