Tìm số phần tử trong một mảng C++

Viết chương trình tìm số phần tử trong một mảng C++, đây là một bài tập C++ khá đơn giản, các bạn hãy xem kỹ các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

Ví dụ: Tìm số phần tử trong một mảng C++

Công thức mà mình đang sử dụng để tìm số lượng phần tử là phổ biến cho tất cả các loại mảng. Trong ví dụ này, mình có một mảng kiểu dữ liệu kép, tuy nhiên bạn có thể sử dụng cùng logic cho các mảng của các loại dữ liệu khác như: int, float, long, char, v.v.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  double arr[] = {11, 22, 33, 44, 55, 66};
  int n;
// Tính kích thước của mảng với công thức này.
//   n = sizeof (mảng_name) / sizeof (mảng_name [0])
//   Đây là một công thức phổ biến để tìm số lượng phần tử trong
//    một mảng, có nghĩa là nó sẽ hoạt động cho các mảng của tất cả dữ liệu
//   các loại như int, char, float, v.v.
  n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
  cout<<"Số phần tử trong mảng là: n"<<n;
  cout<<"n------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả: Khi chúng ta khai báo mảng arr[ ] = {11, 22, 33, 44, 55, 66} thì kết quả sẽ là 6.

dem so phan tu JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ để đếm số phần tử trong mảng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *