Tìm vùng hiện tại một ô Excel bằng CurrentRegion trong VBA

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm phân vùng của một ô Excel bằng cách sử dụng thuộc tính CurrentRegion của đối tượng Range.

Thuật ngữ vùng hiện tại nghe có vẻ lạ, nó là tập hợp các ô trong Excel có dữ liệu khác rỗng (blank) nằm cạnh nhau và liên tiếp.

Ví dụ 1: Phân vùng hiện tại của ô A1 là tập hợp những ô xung quanh có dữ liệu khác rỗng đứng cạnh nhau. Kết quả chính là dãy các ô từ A1 đến C3.

currentregion example 1 png

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Thuộc tính CurrentRegion dùng để lấy vùng của một ô bất kì trong Excel.

Range("A1").CurrentRegion

Để làm nổi bật phân vùng đó thì mình sẽ cho nó về trạng thái select.

Bạn hãy chạy lệnh VBA này nhé.

Range("A1").CurrentRegion.Select

currentregion result 1 png

Ví dụ 2: Bạn hãy thử suy nghĩ xem vùng của ô B3 trong ví dụ dưới đây có phạm vi như thế nào nhé.

currentregion example 2 png

Mình dự đoán chính là từ A3 đến C4. Hãy chạy lệnh sau để kiểm tra.

Range("B3").CurrentRegion.Select

currentregion result 2 png

Kết quả như mình đã dự đoán.

Vậy, để lấy vùng hiện tại của một ô nào đó thì ta sử dụng thuộc tính CurrentRegion của đối tượng Range trong VBA.