Tính diện tích tam giác đều

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính diện tích tam giác đều bằng C++. Đây là một bài tập khá đơn giản vì vậy hãy xem thật ký để hiểu rõ.

Một tam giác đều có cạnh bằng nhau (cả ba cạnh đều bằng nhau). Trong hướng dẫn này, mình đã chia sẻ một chương trình C++, lấy cạnh tam giác làm đầu vào và tính toán & hiển thị khu vực làm đầu ra.

Chương trình tính diện tích tam giác đều.

Để tính diện tích tam giác đều, ta phải biết cạnh của tam giác. Chương trình này sẽ nhắc người dùng nhập vào cạnh của tam giác đều và dựa trên giá trị, nó sẽ tính diện tích.

Trong ví dụ này chúng ta cần sử dụng căn bậc hai sqrt() của thư viện math.h vì vậy chúng ta cần khai báo thư viện trước khi sử dụng.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
  int triangle_side;
  float triangle_area, temp_variable;

  cout<<"Nhập vào kích thước cạnh: ";
  cin>>triangle_side;

  temp_variable = sqrt(3) / 4 ;
  triangle_area = temp_variable * triangle_side * triangle_side ;
  cout<<"Diện tích tam giác đều là: "<<triangle_area;

  cout<<"n--------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

dien tich tam giac can JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính diện tích hình tam giác đều. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *