Tính lãi xuất kép trong java

Trong bài này chúng ta sẽ viết một chương trình để tính lãi xuất kép bằng ngôn ngữ Java, đây là công thức được sử dụng nhiều trong ngành kế toán tài chính.

P (1 + R/n) (nt) - P

Ở đây chúng ta có :

 • P là số tiền gốc.
 • R là lãi xuất hàng năm.
 • t là thời gian tiền được đầu tư hoặc vay.
 • n là số lần lãi được gộp trên mỗi đơn vị t, nếu lãi được gộp hàng tháng và t tính bằng năm thì n bằng 12. Nếu lãi được gộp hành quý và t tính bằng năm thì n bằng 4.

Trước khi bắt đầu hãy cùng xem qua một ví dụ thực tế dưới đây:

Ví dụ thực tế: Chúng ta có một khoản tiền 2000$ được gửi vào ngân hàng dưới dạng tiền gửi cố định với lãi xuất hàng năm là 8%, cộng gộp hàng tháng, lãi kép sau 5 năm sẽ là:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

P = 2000

R = 8/100 = 0.08

n = 12

t = 5

Lãi kép = 2000(1 + 0.08 / 12)(12 x 5) – 2000 = 979.69$.

Ví dụ: Tính lãi xuất kép trong java

Trong chương trình này chúng ta sẽ lấy ví dụ trên để thực hiện tính lãi xuất kép.

public class TinhLaiKep {
  public void calculate(int p, int t, double r, int n) {
    double amount = p * Math.pow(1 + (r / n), n * t);
    double cinterest = amount - p;
    System.out.println("Lãi kép sau " + t + " năm là : "+cinterest);
    System.out.println("Số tiền có được sau " + t + " năm là: "+amount);
  }
  public static void main(String args[]) {
    TinhLaiKep obj = new TinhLaiKep();
    obj.calculate(2000, 5, .08, 12);
  }
}

Kết quả:

tinh lai kep JPG

Vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính lãi xuất kép, đây là một bài toán thực tế, nó được áp dụng rất nhiều trong cuộc sống.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *