Tính năng Find & Select trong Excel

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng công cụ Find & Select để tìm dữ liệu trong Excel, ngoài ra công cụ này còn giúp bạn replace dữ liệu một cách nhanh chóng.

Bạn có thể sử dụng tính năng Find & Replace của Excel để tìm văn bản cụ thể và thay thế nó bằng văn bản khác. Bạn còn có thể sử dụng tính năng Go To Special của Excel để nhanh chóng chọn tất cả các ô có công thức, comment, định dạng có điều kiện, hằng số, xác thực dữ liệu, v.v.

1. Find trong Excel

Được dùng để tìm kiếm một văn bản trong Excel, kết quả trả về rất nhanh chóng.

B1: Tại tab Home, click vào Find & Select trong mục Editting.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

click find select png

B2: Một menu xổ xuống, bạn hãy chọn vào File.

click find png

B3: Hộp thoại Find & Replace xuất hiện. Bạn hãy nhập đoạn text muốn tìm kiếm vào ô Find What. Như trong hình là mình đã nhập từ Ferrari.

Tiếp theo hãy click vào Find Next.

find next 1 png

Excel sẽ trỏ tới ô kết quả đầu tiên.

first occurrence 1 png

B4: Tiếp tục click vào Find Next, Excel sẽ trỏ tới ô kết quả thứ hai.

second occurrence png

B5: Để lấy tất cả kết quả thì hãy click vào Find All.

find all png

Mỗi dòng trả về chính là các ô có chứa từ cần tìm kiếm. Như trong hình là có 4 kết quả.

2. Replace trong Excel

Tính năng Replace có công dụng như Find, tuy nhiên nó cho phép ta thay thế dữ liệu tìm thấy bằng dữ liệu mới.

B1: Tương tự, tại tab Home bạn hãy click vào Find & Replace trong phần Editing.

click find select png

B2: Click vào Replace.

click replace png

B3: Một hộp thoại Replace xuất hiện. Bạn hãy nhập dữ liệu cần tìm và dữ liệu muốn thay thế. Như trong hình dưới đây là mình đã nhập từ “Veneno“, và từ thay thế là “Diablo“. Cuối cùng click Find Next.

find next 2 png

Excel sẽ thay thế cho từng kết quả mỗi khi bạn click vào Find Next. Nếu bạn muốn replace tất cả kết quả thì hãy click vào butto Replace All.

3. Go To Special trong Excel

Bạn có thể sử dụng tính năng Go To Special của Excel để nhanh chóng chọn tất cả các ô có công thức, chú thích, định dạng có điều kiện, hằng số, xác thực dữ liệu, v.v. Ví dụ: để chọn tất cả các ô có công thức, hãy thực hiện các bước sau.

* Note: Nói về công thức (Formula) thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài tiếp theo nhé.

B1: Chọn một cell bất kì.

B2: Tại tab Home bạn hãy click vào Find & Replace trong phần Editing.

click find select png

B3: Click vào menu Go To Special.

click go to special png

B4: Chọn Formulas và click vào Ok.

select formulas png

* Lưu ý: Bạn có thể chọn các option khác như:

  • Blanks: Chọn các ô trống
  • Comments: Chọn các ô có comments
  • Constants: Các ô có chứa hằng số

Kết quả là Excel sẽ chọn tất cả những ô có công thức.

all cells with formulas png

Đây là cách giúp bạn tìm những ô có công thức và xem nội dung của công thức đó là gì để tùy chỉnh cho phù hợp.

Trên là hướng dẫn cách sử dụng chức năng tìm kiếm Find & Replace trong Excel. Chúc bạn học tốt!