Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử dụng nhiều nhất khi làm việc với SQL, đó là toán tử AND và toán tử OR. Chắc hẳn bạn đã học hai toán tử này ở bộ môn toán cao cấp rồi phải không nào? Nếu chưa thì cũng đừng lo vì trong bài này mình sẽ giải thích rất kỹ.

1. Toán tử AND trong SQL

AND dịch ra tiếng Anh có nghĩa là ““, ý nghĩa của nó là kết nối hai mệnh đề lại với nhau đó là mệnh đề bên phải và mệnh đề bên trái, hay còn gọi là vế phải và vế trái. Kết quả của AND sẽ trả về đúng (TRUE) nếu cả hai vế đều đúng, và sai (false) nếu một trong hai vế sai.

Ví dụ khi bạn đi thi nếu thỏa điều kiện sau thì bạn sẽ được đậu: Nếu tổng điểm phải lớn hơn 10 và không có môn nào dưới 2 điểm, chỉ cần bạn vi phạm một trong hai điều kiện đó thì sẽ bị loại ngay.

SELECT * FROM table_name
WHERE condition1 AND condition2

Ví dụ: Lấy danh sách sinh viên đang sống tại Đăklăk và có điểm lớn hơn 6.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

SELECT * FROM exams
WHERE address = "DakLak" AND score > 6

Bạn có thể sử dụng nhiều OR trong một câu lệnh SQL.

2. toán tử OR trong SQL

OR là toán tử lấy một trong hai, nghĩa là nó sẽ trả về TRUE nếu một trong hai vế đúng, và FALSE nếu cả hai vế sai. Ví dụ mình có mệnh đề như sau: Nếu bạn A không đi học hoặc bạn  A có điểm thấp thì sẽ bị ở lại lớp, nghĩa là nếu bạn A bị dính một trong hai trường hợp trên thì sẽ bị ở lại lớp.

Cú pháp lệnh OR như sau:

SELECT * FROM table_name
WHERE condition1 AND condition2

Ví dụ: Cập nhật khách hàng đang sống ở ĐăkLăk hoặc có tổng tiền lớn hơn 1.000.00đ sang trạng thái đã thanh toán.

UPDATE FROM CUSTOMER
SET STATUS = "Da thanh Toan"
WHERE ADDRESS = "DakLak" OR MONEY > 1000000

Quá đơn giản phải không các bạn 🙂 hai toán tử này  hầu như được sử dụng nhiều nhất đấy.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *