Truy vấn với MongoDB Compass – Mongo Shell

 1. Lời giới thiệu:
  Ở phần trước, mình đã giới thiệu về config mongo. Phần này mình tiếp tục chia sẻ về tool query bao mạnh cho người chơi hệ Mongo.
  Cụ thể là công cụ mongoDB cây nhà lá vườn lúc cài đặt trên window có hỗ trợ cài đặt sẵn. Thay vì phải tự tải về rồi cài đặt như Robo 3T, Studio 3T, NoSQL Manager, Nucleon Database Master…

 2. Mongo Compass _ sức mạnh vượt thời gian:

  • Collection: user
  • DB: test
  • ENV: localhost
   Truy vấn với MongoDB Compass - Mongo Shell 12
  • Thử query không điều kiện
   Truy vấn với MongoDB Compass - Mongo Shell 13
  • Thử câu query khác xem:
   {“user”:”user222″} ->>> Fight
   Truy vấn với MongoDB Compass - Mongo Shell 14
   Số lượng document tìm thấy ở Displaying documents
   Syntax query cần viết đúng với chuẩn object của mongo đặt ra, các cô bác có thể tìm hiểu thêm ở đây: https://www.mongodb.com/docs/compass/current/query/filter/
  • Chưa hết: ngoài việc filter data bằng find, compass còn cho phép sort, skip, limit để sắp xếp cũng như phân trang kết quả trả về
  • Thử sort từ a->z theo username:
   Truy vấn với MongoDB Compass - Mongo Shell 15
  • Thử lấy chỉ 2 document 1 trang trả về:
   Truy vấn với MongoDB Compass - Mongo Shell 16
  • Công cụ Analyzre:
   Vào mục schema -> analyze. Công cụ sử phục phân tích, trực qua hoá dữ liệu biến động
   Truy vấn với MongoDB Compass - Mongo Shell 17
  • Index:
   Mỗi collection sẽ tự động đánh index cho _id, và bạn cũng có thể đánh index thêm cho những field khác nếu muốn, nó hiển thị ở đây
   Truy vấn với MongoDB Compass - Mongo Shell 18
 3. Mongo Shell _ Công cụ hỗ trợ mạnh mẽ:
  Hãy xem công cụ mongoShell có gì đặc biệt. Nó nằm ở đâu này.
  Truy vấn với MongoDB Compass - Mongo Shell 19

  • Sử dụng show dbs/show databases để xem list các db ở local
   Truy vấn với MongoDB Compass - Mongo Shell 20
  • Chọn db, use <tên db>
   Truy vấn với MongoDB Compass - Mongo Shell 21
  • Show list collections: show collections
   Truy vấn bằng cách db.<_tên collection>.<query>(<condition>)
   Truy vấn với MongoDB Compass - Mongo Shell 22
   Ngoài ra vẫn còn nhiều câu truy vấn hữu ích:
   https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/crud/read/

  😊😊Hôm nay tới đây thôi, mong mọi người upvote để ủng hộ mình tiếp tục series và có những bài viết tốt hơn. Bài viết có thể có sai xót mọi người hãy để lại comment bên dưới🖐️🖐️

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *