MVC PHP – Viết Base_Controller

Chúng ta đã học được cách load view rồi, tuy nhiên nếu sử dụng cấu trúc như vậy thì dự án sẽ khó quản lý code và nội dung sẽ bị trùng lặp. Ví dụ giao diện website của bạn gồm có 3 phần là header, footer và content. Đối với header và footer sẽ là nội dung mà trang nào cũng có nên mình muốn chi viết cho nó đúng một lần duy nhất,...

MVC PHP – Viết thư viện load view

Vậy là chúng ta đã viết được các lớp load library, load helper, load config rồi nhỉ, vậy thì trong bài này chúng ta sẽ viết thư viện load view. Đây là một thư viện khá là quan trọng và trong đối tượng này có sử dụng một số hàm có thể hơi mới lạ nên nếu hàm nào không hiểu thì...

MVC PHP – Viết thư viện load library

Ở bài trước chúng ta đã viết được thư viện load config và trong bài này chúng ta cũng viết một thư viện có chức năng tương tự đó là load library. Vậy library có gì đặc biệt trong mô hình MVC mà ta phải cần đến nó? Để trả lời câu hỏi này thì ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm library là gì đã nhé.

...

MVC PHP – Xây dựng cấu trúc folder

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu xong khái niệm MVC là gì rồi và đó cũng là bài mở đầu cho project MVC PHP căn bản nên chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết, vì vậy trong bài này mình sẽ tiến hành xây dựng cấu trúc thư mục cho project để hâm nóng các bạn :D.

...