[Module User] – Viết hàm phân trang

Để hiển thị danh sách người dùng thì chúng ta phải sử dụng thuật toán phân trang để giới hạn danh sách hiển thị, vì vậy nếu bạn chưa biết về thuật toán đó thì hãy quay lại bài đó để xem nhé, mình có quay video kèm theo nên rất dễ hiểu. Sau khi bạn xem xong và hiểu toàn bộ nội dung của thuật toán thì ta có thể bắt đầu...

[Module User] – Thư viện Session

Session đóng vai trò khá quan trọng trong một website bởi hầu hết website nào cũng phải sử dụng nó, thường dùng nhất là trong hệ thống quản lý admin. Chúng ta sẽ sử dụng Session để lưu trữ trạng thái đăng nhập và cấp độ của người dùng để từ đó có thể cung cấp các quyền hợp lý.

...

[Module User] – Tạo database User

Chào mừng bạn đến với website học lập trình online freetuts.netXin giới thiệu với các bạn đây là bài đầu tiên trong loạt bài thực hành PHP sau khi các bạn đã học qua hai series PHP căn bảnPHP và MySQL.

...