Thuật toán phân trang với PHP và MySQL

Trên freetuts.net đã có hai bài viết về thuật toán phân trang rồi nhưng những bài đó sử dụng kiến thức của lập trình hướng đối tượng nên rất khó tiếp cận với những bạn mới học PHP, vì vậy trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn phân trang sử dụng PHP căn bản kết hợp với MySQL. Lưu ý là trong thuật toán này sẽ không có

Tích hợp đăng nhập Google vào Website

Chào các bạn. Như đã biết thì Google API client library sẽ cho phép chung ta sử dụng rất nhiều dịch vụ của Google như Google+, Drive, Google Map, Yotube,...và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó để đăng nhập vào website. Và tất nhiên để sử dụng thư viện này chúng ta cần phải có Client id và Secret key và đây là cách để

  • 1
  • 2
  • 3