Vòng lặp WHILE trong SQL Server

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng vòng lặp WHILE trong SQL Serverđể chạy một khối lệnh và được lặp đi lặp lại nhiều lần. Vòng lặp kết hợp với lệnh rẻ nhánh IF ELSE sẽ giúp bạn viết được những chương trình phức tạp.

1. Giới thiệu vòng lặp WHILE

Giả sử bạn muốn viết chương trình in ra các số từ 0 đến 100, đây là chương trình có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần nên bạn có thể sử dụng vòng lặp WHILE.

Cú pháp:

WHILE condition
BEGIN
    // statement
END

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • condition là điều kiện để dừng vòng lặp, nếu điều kiện này luôn luôn TRUE thì vòng lặp sẽ được chạy, còn FALSE thì sẽ dừng.
  • statement là những dòng lệnh SQL cần chạy trong mỗi lần lặp.

Vòng lặp rất nguy hiểm nếu bị lặp vô hạn, nó sẽ dẫn tới hệ thống bị treo vì quá tải tài nguyên nên ban phải chắc chắn là condition phải có 1 lần FALSE.

2. Ví dụ vòng lặp WHILE

Bây giờ mình sẽ viết một ví dụ trong SQL Server đó là viết chương trình tính tổng từ 1 đến 5.

DECLARE @counter INT = 1;
 
WHILE @counter <= 5
BEGIN
    PRINT @counter;
    SET @counter = @counter + 1;
END

Vì các bạn là dân lập trình nên cũng không khó gì phải không nào, về nguyên tắc hoạt động của nó trong SQL Server thì cũng như các ngôn ngữ khác, chỉ có điều cú pháp thì khác một chút. bài này mình sẽ không giải thích gì thêm, chúc bạn học tốt.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *