VueJS 2: Tìm hiểu Methods

Methods không còn xa lạ với nhưng bạn đã từng tìm hiểu qua lập trình hướng đối tượng phải không nào,  nó là những hàm đặc biệt thể hiện cho những hành động của một đối tượng. Vậy trong VueJS cách trình bày methods như thế nào để đúng chuẩn thì trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Methods trong VueJS

Việc phân chia từng phần trong VueJS giúp việc quản lý của nó trở nên đơn giản hơn, ví dụ với dữ liệu thì bạn sẽ lưu trữ trong key data.

var vm = new Vue({
  el: '#example',
  data: {
    message: 'Chào mừng đến với kiso.vn',
    author : "thehalfheart@gmail.com"
  }
});

Nếu chúng ta muốn tạo một hàm để xử lý dữ liệu thì có thể tạo nó ngay trong data luôn.

<div id="example">
  <p>"{{ showMessage() }}"</p>
</div>
<script language="javascript">
  var vm = new Vue({
    el: '#example',
    data: {
      message: 'Chào mừng đến với kiso.vn',
      showMessage : function(){
        return "[" + this.message + "]";
      }
    }
  });
</script>

Cách làm này không thực sự hay lắm, vì vậy VueJS tạo ra một  key methods để chúng ta tạo các hàm ở bên trong đó. Như ở ví dụ trên thì mình sẽ viết lại như sau.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

<div id="example">
  <p>"{{ showMessage() }}"</p>
</div>
<script language="javascript">
  var vm = new Vue({
    el: '#example',
    data: {
      message: 'Chào mừng đến với kiso.vn'
    },
    methods : {
      showMessage : function(){
        return "[" + this.message + "]";
      }
    }
  });
</script>

Việc phân chia nơi lưu trữ data và methods giúp cho chương trình sáng hơn, quản lý code dễ hơn.

Lưu ý: Việc xử lý của các methods sẽ không được cached, vì vậy cho dù bạn gọi một method nhiều lần thì nó cũng sẽ tính toán lại từ đầu. Ví dụ bạn có một method tính tổng hai số A và B và bạn gọi method này 2 lần thì nó sẽ thực hiện phép toán cộng hai lần, điều này khác hoàn toàn với computed.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *