Webpack từ A đến Á: Webpack output hash digest

Webpack từ A đến Á: Webpack output hash digest 2

Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về output hash digest. Nếu như ở bài trước chúng ta đã output ra được một file dist/main.js thì khi thêm giá trị hash output nó sẽ build ra kiểu như dist/main.f24fea.js còn code bên trong thì vẫn vậy chẳng khác gì. Tác dụng chính của nó là tránh trình duyệt cache lại file js, khi chúng ta có thay đổi code và build lại thì file output sau sẽ khác với file output trước.

1. Chuẩn bị file

Các file code ban đầu

const path = require('path')

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  filename: 'main.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
}
console.log('Hello World!')

2. Thêm output hash trong webpack.config.js

Mở file webpack.config.js và thêm giá trị hash vào chỗ output > filename như này nhé

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  filename: 'main.[hash].js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
}

Khi chạy lại câu lệnh npm run dev chúng ta sẽ thấy file js được build ra trông dạng như này dist/main.f24fea8f2c0f0b10bbce.js và lưu ý là code bên trong cũng không khác gì khi chưa có hash.

3. Độ dài của chuỗi hash

Mặc định khi thêm hash vào thì độ dài chuỗi này sẽ là 20 kí tự, nếu bạn thấy dài thì có thể thay đổi bằng cách thêm số đằng sau. Ví dụ dưới đây mình chỉ tạo chuỗi hash dài 6 kí tự

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  filename: 'main.[hash:6].js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
}

File output build ra sẽ trông dạng như thế này dist/main.f24fea.js

Các đồng chí lưu ý là khi dùng hash rồi thì file output sinh ra sẽ khác nhau, điều này làm ảnh hưởng đến file dist/index.html chúng ta đã viết lúc trước chỉ gọi dist/main.js. Vấn đề này ta chưa giải quyết ngay được mà phải tự thêm bằng tay (handjob), bài hôm nay chủ yếu là giới thiệu về output hash để các bạn biết thôi nhé.


Bài viết đến đây là hết, hi vọng với bài viết này các bạn đã thêm được nhiều kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo.

 • Tham khảo thêm tại: https://webpack.js.org/configuration/output/#outputhashdigest
 • Source code github: https://github.com/kentrung/webpack-tutorial
 • Series webpack: https://viblo.asia/s/webpack-tu-a-den-a-cung-kentrung-pmleB8Am5rd