Xem kích thước kiểu dữ liệu trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm kiếm kích thước của các loại dữ liệu trong C++. Đây là bài tập giúp các bạn biết thêm về kich thước của các loại dữ liệu có trong ngôn ngữ C++.

Dưới đây sẽ có ví dụ về 4 kiểu dữ liệu:

 1. Kiểu Char.
 2. Kiểu Int.
 3. Kiểu Float.
 4. Kiểu Double.

Ví dụ: Chương trình tìm kiếm kích thước của các loại dữ liệu trong C++.

Trong chương trình này, mình đang sử dụng toán tử sizeof () để tìm kích thước của các loại dữ liệu. Khi sizeof được sử dụng với các kiểu dữ liệu nguyên thủy như int, float, double và char thì nó sẽ trả về số lượng bộ nhớ được phân bổ cho chúng.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout<<"Kích thước của kiểu Char là: "<<sizeof(char)<<" bytes"<<endl;
  cout<<"Kích thước của kiểu Int là: "<<sizeof(int)<<" bytes"<<endl;
  cout<<"Kích thước của kiểu Float là: "<<sizeof(float)<<" bytes"<<endl;
  cout<<"Kích thước của kiểu Double là: "<<sizeof(double)<<" bytes"<<endl;
  cout<<"-----------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

kich thuoc kieu du lieu JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm kiếm kích thước của các loại dữ liệu trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *