Xử lý trùng tên với AS trong Oracle

Khi thiết kế database rất nhiều tường hợp sử dụng trùng tên column, nhất là khóa chính và khóa ngoại thường sẽ trùng nhau, vì vậy trong các câu truy vấn nến bị trùng tên thì bạn nên sử dụng AS để đổi tên nhé. Bạn có thể đổi tên column, tên table đều được.

1. Toán tử AS trong Oracle

Lệnh AS sẽ đặt tên mới cho đối tượng, nó giúp ta tránh được lỗi thông tin không rõ ràng. Khi đặt tên mới xong bạn nên sử dụng tên mới nhé, sử dụng tên cũ cũng được nhưng chỉ trong trường hợp không bị trùng.

SELECT s.name, s.age
FROM students AS s

Trên là ví dụ mình đặt tên mới cho table students sang s, nên ở lệnh SELECT mình dùng s.{ten_column} để lấy thật chính xác. Sau đây là một ví dụ khác.

Giả sử bảng students và bảng department đều có column department_id, lúc này mình sẽ đặt tên lại như sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

SELECT s.department_id as id1, d.department_id as id2
FROM students AS s, department as d

2. Lời kết

Toán tử AS rất hữu ích và được sử dụng rất thường xuyên, vì vậy mình mới tạo riêng một bài đế giới thiệu đến các bạn.

Ở trong các câu lệnh dài có JOIN nhiều bảng thì việc trùng tên là rất dễ xảy ra, lúc này AS thực sự là giải pháp quan trọng để làm câu truy vấn trở nên sáng sủa hơn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *