Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng website

Trang web này thuộc quyền sỡ hữu và được vận hành bởi KISO. Bạn hãy xem kỹ các thuật ngữ và các điều khoản một cách cẩn thận, các điều khoản này được ban hành bởi KISO và được áp dụng khi bạn sử dụng trang web.

1. Nghĩa vụ của người dùng

Việc sử dụng trang web này bao gồm việc bạn chấp nhận những thuật ngữ và các điều khoản của trang web, có hiệu lực từ này đầu tiên bạn truy cập trang web. Nếu bạn truy xuất, sử dụng hoặc tải về những tài liều từ trang web này, bạn phải tuân theo những điều khoản được quy định dưới đây. KISO có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web hiện tại và trách nhiệm của bạn là phải tham khảo đến khi truy cập trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi đã được đăng có nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản mới được thay đổi.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn không có quyền truy cập nội dung của trang web này và do đó bạn nêu rời khỏi trang web này ngay lập tức.

Nếu có bất cứ những mẫu thuẫn trong các điều khoản này thì những điều khoản nào được đề cập sau sẽ có hiệu lực.

2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Những tên gọi, hình ảnh và logo để nhận diện KISO, các công ty con hay các hãng thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ là những dấu hiệu độc quyền của KISO, của các công ty con hoặc là của các hàng thứ ba.

Tất cả các bản quyền, thương hiệu hoặc những quyền sở hữu trí tuệ trong trang web này (bao gồm thiết kế, cách sắp xếp và giao diện) và tất cả các tài liệu và nội dung được cung cấp là tài sản của KISO. Khi bạn truy xuất trang web của KISO, bạn đồng ý rằng bạn thực hiện với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Bạn không được phép hoặc giúp đỡ bằng bất cứ cách nào các hãng thứ ba sao chép, tải xuống, đăng, lưu trữ (bao gồm bất cứ trang web nào khác), phân phối, truyền dẫn, phát sóng, trục lợi hoặc thay đổi nội dụng mà không có sự cho phép của KISO bằng văn bản.

3. Đăng thông tin

Bất cứ thông tin hay dữ liệu nào bạn đăng tải trên trang web này phải là thông tin công khai (không phải thông tin mật) và sẽ thuộc quyền sở hữu của KISO. Các thông tin này sẽ được KISO sử dụng cho bất cứ mục đích nào.

4. Điều khoản sử dụng

Mục đích sử dụng trang web nào phải hợp pháp và không vi phạm các quyền hạn/ràng buộc của các hãng thứ ba.

5. Những trang web/liên kết của các hãng thứ ba

KISO không chịu trách nhiệm đảm bảo tín sẵn sàng của bất cứ trang web hay tài liệu của các hãng thứ ba mà bạn truy xuất thông qua trang web này. Nếu bạn quyết định ghé thăm các trang được liên kết trong trang web này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ máy tính khỏi vi rút hoặc các thành phần phá hoại khác. KISO không bảo đảm tính xác thực cho bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin thanh toán có trên các trang web của các hãng thứ ba. KISO không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất mát hay những tổn thương gây ra, hoặc có liên hệ mật thiết với, bởi bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có trên các trang web của các hãng thứ ba.

Các liên kết đến trang web này phải là liên kết trực tiếp đến toàn bộ trang và không được nhúng vào một phần của trang web khác. KISO không thừa nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý nào gây ra bởi các liên kết từ các trang web khác đến trang web này.

6. Những phủ nhận và giới hạn pháp lý

Trang web này và thông tin, tên gọi, hình ảnh, logo và các biểu tượng có liên quan đến KISO được cung cấp với hiện trạng như hiện tại và không có bất cứ bảo đảm nào chất lượng, bảo mật, tương thích và sự chính xác.

Thông tin và các tài liệu khác trên trang web có chứa những sai sót về lỗi chính tả, KISO không đảm bảo sự chính xác hay sự hoàn thiện của thông tin và các tài liệu cũng như sự tin cậy của bất cứ phát biểu hay những thông tin khác được đăng tải thông qua trang web này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tin tưởng vào các phát biểu hay thông tin có trên trang web này. KISO có quyền chỉnh sửa các lỗi hay bỏ bớt bất cứ phần nào của trang web cũng như các tài liệu, sản phẩm, dịch vụ hoặc giá cả tại bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

KISO không đảm bảo rằng các chức năng có trong trang web này không bị đứt quãng hay không có lỗi. KISO có thể kết thúc, thay đổi, đình chỉ bất cứ phần nào của trang web này tại bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

7. Các sản phẩm của KISO

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được đề cập trên trang web này tùy thuộc vào tính khả dụng và chỉ riêng của KISO. Ngoài ra, tất cả các tham khảo đến các sản phẩm và dịch vụ của KISO chỉ được áp dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

8. Giao sản phẩm

Khi thanh toán đã được xác nhận, bạn có thể tải xuống các sản phẩm đã mua trên trang tài khoản của mình trong phần “Tải xuống”. Điều này thường xảy ra trong vòng 10-15 phút sau khi thanh toán hoàn tất. Bạn cũng sẽ nhận được một lá thư gửi đến email của bạn với thông tin về cách tải xuống sản phẩm. Vui lòng sử dụng địa chỉ email hợp lệ khi đăng ký.

Nếu bạn sử dụng séc điện tử PayPal (PayPal e-Check), việc xử lý đơn đặt hàng của bạn có thể mất một vài ngày.

Tất cả các sản phẩm kỹ thuật số lẻ được mua với khả năng tải xuống và cập nhật miễn phí trong một năm kể từ ngày mua.

9. Thanh toán và Gia hạn

Điều khoản chung

Bằng cách chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn đồng ý thanh toán cho ThemeTOT phí đăng ký một lần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm đã nêu (các điều khoản thanh toán bổ sung có thể được bao gồm trong các thông tin liên lạc khác). Thanh toán đăng ký sẽ được tính trên cơ sở trả trước vào ngày bạn đăng ký. Bản nâng cấp sẽ bao gồm việc sử dụng dịch vụ đó trong thời gian đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm như đã nêu. Thanh toán không được hoàn lại.

Tự động gia hạn

Trừ khi bạn thông báo cho ThemeTOT trước khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện hành rằng bạn muốn hủy đăng ký, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn và bạn cho phép chúng tôi thu phí đăng ký hàng năm hoặc hàng tháng áp dụng sau đó cho đăng ký đó (cũng như bất kỳ khoản thuế nào) sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc cơ chế thanh toán nào khác mà chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn. Nâng cấp có thể bị hủy bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu của bạn đến ThemeTOT bằng văn bản.

10. Chính sách hoàn lại tiền

Không hoàn lại tiền ngoại trừ trường hợp sản phẩm kỹ thuật số hoàn toàn không sử dụng được.

Nếu sản phẩm kỹ thuật số không sử dụng được, chúng tôi cần thời gian để cố gắng sửa chữa. Nếu không, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền.

11. Chính sách hỗ trợ

Chúng tôi chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cơ bản (tham vấn). Ví dụ: chúng tôi có thể hỗ trợ cài đặt các sản phẩm kỹ thuật số, nhưng chúng tôi không thực hiện bất kỳ công việc tự do nào.

Nếu bạn cần cài đặt hoặc thiết lập dịch vụ cho các sản phẩm được mua trên trang web của chúng tôi, vui lòng yêu cầu liên hệ để được giúp đỡ.

12. Luật và quyền hạn

Các tranh chấp phát sinh sẽ được độc quyền giải quyết theo thẩm quyền của tòa án của Việt Nam. Bất kỳ nguyên nhân của hành động mà bạn có thể có liên quan đến việc sử dụng trang web này phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân gây ra hành động phát sinh.

Nếu bất kỳ điều nào trong các điều khoản và điều kiện được xác định là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành được do luật pháp của quốc gia mà trong đó các điều khoản và điều kiện có thể dùng để có hiệu quả, sau đó đến mức độ và trong phạm vi thẩm quyền giải quyết, trong đó Điều kiện mà Quy hay là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành được, nó sẽ được tách ra và xóa khỏi điều khoản đó và các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ tiếp tục được ràng buộc và thực thi.

KISO không nói rằng cho tài liệu trên trang web này có thích hợp hay sẵn sàng cho sử dụng tại các địa điểm khác ở bên ngoài của Việt Nam và truy cập vào các vùng lãnh thổ của họ, nơi có nội dung bất hợp pháp đều bị cấm. Nếu bạn truy cập trang web này từ một địa điểm bên ngoài của Việt Nam, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định của địa phương.

13. Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi.