Bài 9: Chia ứng dụng thành component và giao tiếp giữa các component trong VueJS

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn các sử dụng v-for trong VueJS, ở bài này mình cùng các bạn sẽ tìm hiểu các chia ứng dụng của chúng ta ra thành các component và giao tiếp giữa chúng nhé.

Bài này mình đánh giá khá quan trọng vì đó là điểm mạnh của Vue, và nhờ đó các bạn có thể chia ứng dụng lớn thành các component nhỏ hơn để dễ xử lý và quản lý. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhất có thể để các bạn có thể hiểu được nhé 😃

Chia ứng dụng thành các component

Để bắt tay vào bài này hôm nay trước hết chúng ta sẽ tạo các file như sau:

UserDashboard.vue

<template>
  <div class="user-dashboard">
    This is user dashboard
  </div>
</template>

<script>
  export default {

  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

ListUser.vue

<template>
  <div class="list-user">
    This is List user
  </div>
</template>

<script>
  export default {

  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

UserDetail.vue

<template>
  <div class="user-detail">
    This is user detail
  </div>
</template>

<script>
  export default {

  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

Ý tưởng là chúng ta sẽ tạo component UserDashboard là cha chứa 2 component con là UserDetailListUser. Sau đó chúng ta cần khai báo component cha là UserDashboard trong file app.js

Vue.component('user-dashboard', require('./components/UserDashboard.vue').default);

Sau đó là thêm nó vào trang welcome.blade.php của Laravel nhé:

<body>html
  <div id="app">
    <user-dashboard></user-dashboard>
  </div>
  <script src="/js/app.js"></script>
</body>

Nhớ luôn chạy php artisan servenpm run watch nhé mọi người. Chạy thử trước xem trên màn hình có xuất hiện This is user dashboard không nhé (vì hiện tại ta mới chỉ có duy nhất component UserDashboard).

Để đưa 2 component ListUserUserDetail vào component cha là UserDashboard chúng ta làm như sau:

<template>
  <div class="user-dashboard">
    <div class="list-user-comp">
      <ListUser></ListUser>
    </div>
    <div class="user-detail-comp">
      <UserDetail></UserDetail>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  import ListUser from './ListUser.vue'
  import UserDetail from './UserDetail.vue'
  export default {
    components: {
      ListUser,
      UserDetail
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

Ở đây các bạn có thể thấy đầu tiên chúng ta phải import 2 component vào component cha, sau đó chúng ta phải khai báo 2 component đó ở trong phần components: { }. Cuối cùng là các bạn có thể cho nó vào đâu tuỳ ý trên component cha.

Các bạn thử load lại trang và xem kết quả nhé. Mở Vue devtool chúng ta có thể thấy:

Bài 9: Chia ứng dụng thành component và giao tiếp giữa các component trong VueJS 6

Đã có 2 component ListUserUserDetail là con của user-dashboard là ok rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào. Nếu các bạn xem qua React thì ở đó vẫn có chia component nhưng với mỗi component riêng biệt chúng ta phải để code HTML của component ở trong hàm render() cộng thêm mấy dấu ngoặc ngoặc nhìn hơi rối mắt xíu, còn với Angular thì thôi khỏi nói, với mình vẫn là ác mộng, ngày hôm nay ở trên phòng làm việc vật lộn cả ngày với nó, mỗi component phải có 1 file HTML, 1 file controller, 1 file css, đọc hiểu được flow xong xuất được tí HTML ra giao diện thì cũng đủ mệt rồi 😄 (sorry các bạn fan Angular nhé).

Đổ dữ liệu và giao tiếp giữa các component

Để hướng dẫn các bạn phần này chúng ta sẽ cùng sử dụng một chút dữ liệu để các bạn có thể dễ hình dung nhé. Các bạn chuẩn bị file json ở đây. Ở đó các bạn có thể thấy ta có một file JSON chứa thông tin cá nhân của 3 users. Các bạn tải về (hoặc tạo file mới copy nội dung) rồi đem vào thư mục components chúng với 3 component bên trên nhé.

Sau đây chúng ta sẽ tiến hành đổ dữ liệu ra component ListUser như sau, trước hết ta sẽ import thử vào và xem dữ liệu có chuẩn không nhé:

<template>
  <div class="list-user">
    This is List user
  </div>
</template>

<script>
  import data from './data.json'
  export default {
    data() {
      return {
        userData: data
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

Sau đó các bạn load lại trang, mở Vue-devtool và xem dữ liệu như thế này là oke nhé:

Bài 9: Chia ứng dụng thành component và giao tiếp giữa các component trong VueJS 7

Sau đây ta sẽ đổ dữ liệu ra table nhé các bạn:

<template>
  <div class="list-user">
    <table class="tbl-list-user">
      <thead>
        <th>Name</th>
        <th>Location</th>
        <th>DOB</th>
      </thead>
      <tbody>
        <tr v-for="user in userData">
          <td><a>{{ user.name.title }} - {{ user.name.last }} {{ user.name.first }}</a></td>
          <td>{{ user.location.city }}</td>
          <td>{{ user.dob.date }}</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</template>

<script>
  import data from './data.json'
  export default {
    data() {
      return {
        userData: data
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
  .tbl-list-user {
    width: 100%;
  }
</style>

Ở đây các bạn có thể thấy mình dùng v-for để load các user trong userData (link bài viết về v-for ở đây). Vì thông tin của người dùng khá nhiều trường nên mình sẽ chỉ liệt kê ra một số trường cơ bản, thông tin chi tiết chúng ta sẽ để ở trong component UserDetail nhé. Phần code trên nếu có gì thắc mắc các bạn comment bên dưới nhé.

Sau đó các bạn thử load lại trang xem kết quả ra sao nhé 😉

Ta mông má lại chút xíu ở bên component UserDashboard để hiện thị rõ hơn nhé:

<template>
  <div class="user-dashboard">
    <div class="list-user-comp">
      <h4>List User</h4>
      <ListUser></ListUser>
    </div>
    <hr>
    <div class="user-detail-comp">
      <h4>User Detail</h4>
      <UserDetail></UserDetail>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  import ListUser from './ListUser.vue'
  import UserDetail from './UserDetail.vue'
  export default {
    components: {
      ListUser,
      UserDetail
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

Test thử xem sao nào các bạn ơi 😃 :

Bài 9: Chia ứng dụng thành component và giao tiếp giữa các component trong VueJS 8

Khá là oke rồi đó, nhưng bây giờ mình muốn khi click vào tên của một user thì bên dưới sẽ xuất hiện thông tin chi tiết của người đó. Chúng ta sẽ làm theo luồng xử lý như sau: click vào dòng dữ liệu ở ListUser -> dữ liệu được đẩy lên cho cha là UserDashboard -> sau đó được đưa vào UserDetail.

Ta cùng làm từng bước một nhé. Trước hết ta quay lại ListUser và sửa như sau để mỗi khi click vào tên user ta sẽ đưa dữ liệu lên component cha là UserDashboard bằng cách sử dụng $emit:

<template>
  <div class="list-user">
    <table class="tbl-list-user">
      <thead>
        <th>Name</th>
        <th>Location</th>
        <th>DOB</th>
      </thead>
      <tbody>
        <tr v-for="user in userData">
          <!-- This line below -->
          <td><a @click="selectUser(user)">{{ user.name.title }} - {{ user.name.last }} {{ user.name.first }}</a></td>
          <td>{{ user.location.city }}</td>
          <td>{{ user.dob.date }}</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</template>

<script>
  import data from './data.json'
  export default {
    data() {
      return {
        userData: data
      }
    },
    methods: {
      // This line below
      selectUser(user) {
        this.$emit('userSelected', user)
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
	.tbl-list-user {
		width: 100%;
	}
</style>

Mình chỉ sửa lại 2 dòng chỗ comment, ở trên là khi click vào tên user thì gọi hàm selectUser và truyền đối tượng user vào đó, tiếp theo ở hàm selectUser ta sẽ sử dụng $emit với tên sự kiện là userSelected và truyền đối tượng user lên component cha. Việc này giống như cách nói: cha ơi vừa có 1 user được chọn(event userSelected), và nó là thằng này này (object user).

Các bại save file tải lại trang, bật Vue-devtool và chuyển sang tab Events, sau đó thử click vào tên một user sẽ thấy xuất hiện như sau là event đã được emit thành công nhé:

Bài 9: Chia ứng dụng thành component và giao tiếp giữa các component trong VueJS 9

Bây giờ ở cha chúng ta sẽ lắng nghe “con” của nó “nói” nhé 😃

<template>
  <div class="user-dashboard">
    <div class="list-user-comp">
      <h4>List User</h4>
      <!-- Listen event 'userSelected' emitted from child and process it using 'childrenSelectUser' -->
      <ListUser @userSelected="childrenSelectUser"></ListUser>
    </div>
    <hr>
    <div class="user-detail-comp">
      <h4>User Detail</h4>
      <UserDetail></UserDetail>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  import ListUser from './ListUser.vue'
  import UserDetail from './UserDetail.vue'
  export default {
    components: {
      ListUser,
      UserDetail
    },
    methods: {
      // Process event emitted from child
      childrenSelectUser(user) {
        console.log(user)
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

Mình chỉ thêm 2 chỗ dòng comment thôi nên các bạn chú ý nhé. Để lắng nghe sự kiện tử component con ta sử dụng @<Tên sự kiện của con gửi lên>=<Hàm xử lý ở cha>. Và ở hàm xử lý ở cha trong ví dụ này ta chỉ đơn giản là in nó ra ở console nhé. Các bạn tự load lại trang sau đó xem thành quả nhé 😉.

(Sẽ có một số chú ý về việc truyền nhiều hơn 1 đối tượng lên cha hoặc ở cha vừa nhận đối tượng của con và vừa chèn thêm tham số trong 1 hàm xử lý mình sẽ giải thích ở cuối bài nhé)

Tiếp theo nhiệm vụ của chúng ta là đưa thông tin vừa có được từ component cha và đưa vào UserDetail và hiển thị chi tiết của user được chọn. Việc này chúng ta sẽ truyền qua prop nhé.

Chúng ta sửa lại code của UserDashboard như sau:

<template>
  <div class="user-dashboard">
    <div class="list-user-comp">
      <h4>List User</h4>
      <!-- Listen event 'userSelected' emitted from child and process it using 'childrenSelectUser' -->
      <ListUser @userSelected="childrenSelectUser"></ListUser>
    </div>
    <hr>
    <div class="user-detail-comp">
      <h4>User Detail</h4>
      <!-- pass 'userSelectedFromChild', child will use props 'userDetailInfo' -->
      <UserDetail :userDetailInfo="userSelectedFromChild"></UserDetail>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  import ListUser from './ListUser.vue'
  import UserDetail from './UserDetail.vue'
  export default {
    components: {
      ListUser,
      UserDetail
    },
    data() {
      return {
        userSelectedFromChild: {}
      }
    },
    methods: {
      // Process event emitted from child
      childrenSelectUser(user) {
        console.log(user)
        this.userSelectedFromChild = user
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

Do prop chỉ nhận vào là các biến trong data hoặc computed nên chúng ta sẽ tạo biến userSelectedFromChild với giá trị chính là user mà ta mới emit từ ListUser. Sau đó chúng ta truyền biến này vào UserDetail thông qua một propsuserDetailInfo.

Sau đó ta mở UserDetail.vue lên và sửa lại như sau:

<template>
  <div class="user-detail">
    This is user detail
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    props: {
      userDetailInfo: {
        type: Object
      }
    },
    // You can also write props: ['userDetailInfo'] but the above is recommended
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

Sau đó các bạn save lại và load lại trang, mở Vue-devtool click chọn component UserDetail và ta thử click vào tên một user sẽ thấy sự thay đổi của props trong UserDetail nhé (phần này mình không chụp hình nữa mà các bạn tự làm nhé).

Cuối cùng việc của chúng ta là in ra màn hình nữa thôi nhé 😉 :

<template>
  <div class="user-detail">
    <div class="user-detail-container" v-if="Object.keys(userDetailInfo).length !== 0">
      <div class="user-name">
        Name: {{ userDetailInfo.name.last }} {{ userDetailInfo.name.first }}
      </div>
      <div class="user-email">
        Email: {{ userDetailInfo.email }}
      </div>
      <div class="user-dob">
        DOB: {{ userDetailInfo.dob.date }}
      </div>
      <div class="user-gender">
        Gender: {{ userDetailInfo.gender }}
      </div>
      <div class="user-address">
        Address: {{ userDetailInfo.location.city }}
      </div>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    props: {
      userDetailInfo: {
        type: Object
      }
    },
    // You can also write props: ['userDetailInfo'] but the above is recommended
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

Lý giải vì sao mình có để một v-if bao bên ngoài bởi vì ngay từ ban đầu ta đã render ra component UserDetail nên Vue sẽ cố gắng để in ra thông tin của props UserDetailInfo nhưng không có dữ liệu gì trong đó nên ngoài console sẽ báo lỗi (thực ra điều này cũng không ảnh hưởng gì lắm, lần sau các bạn click vào user có dữ liệu nó vẫn in ra bình thường, nhưng nó có thể ảnh hướng tới ứng dụng trong tương lai).

Cuối cùng là test thôi nào:

Bài 9: Chia ứng dụng thành component và giao tiếp giữa các component trong VueJS 10

Một số lưu ý và kết luận

Nếu các bạn đã đọc đến đây thì xin chúc mừng các bạn đã hoàn tất cơ bản được bài này, và dưới đây là những lưu ý rất cần thiết vì rất có thể các bạn sẽ dùng đến nó nhiều trong ứng dụng.

Emit nhiều hơn một biến dữ liệu từ con lên cha

Quay trở lại component ListUser, để có thể emit nhiều hơn 1 biến ta sử dụng như sau:

<script>
  import data from './data.json'
  export default {
    data() {
      return {
        userData: data,
        number: 1410,
        string: 'MTD'
      }
    },
    methods: {
      // This line below
      selectUser(user) {
        this.$emit('userSelected', user, this.number, this.string)
      }
    }
  }
</script>

Cứ thêm một biến thì viết liền ra sau cách nhau bởi dấy phẩy nhé mọi người.

Ở component cha UserDashboard ta sẽ thay đổi lại một xíu như sau:

methods: {
  // Process event emitted from child
  childrenSelectUser(user, number, string) {
    console.log(user)
    console.log(number)
    console.log(string)
    this.userSelectedFromChild = user
  }
}

Thứ tự các biến truyền vào của hàm nhớ là phải đúng thứ tự như khi emit từ con lên nhé.

Chèn thêm tham số xử lý với các biến được emit từ con

Nếu ở cha là UserDashboard ta muốn truyền thêm một biến của chính nó (không phải của con nhé) vào hàm childrenSelectUser ta sẽ làm như sau (cái này khá là hay nè 😄):

<template>
  <div class="user-dashboard">
    <div class="list-user-comp">
      <h4>List User</h4>
      <!-- Listen event 'userSelected' emitted from child and process it using 'childrenSelectUser' -->
      <ListUser @userSelected="childrenSelectUser('this is test string', ...arguments)"></ListUser>
    </div>
    <hr>
    <div class="user-detail-comp">
      <h4>User Detail</h4>
      <!-- pass 'userSelectedFromChild', child will use props 'userDetailInfo' -->
      <UserDetail :userDetailInfo="userSelectedFromChild"></UserDetail>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  import ListUser from './ListUser.vue'
  import UserDetail from './UserDetail.vue'
  export default {
    components: {
      ListUser,
      UserDetail
    },
    data() {
      return {
        userSelectedFromChild: {}
      }
    },
    methods: {
      // Process event emitted from child
      childrenSelectUser(text, user, number, string) {
        console.log(text)
        console.log(user)
        console.log(number)
        console.log(string)
        this.userSelectedFromChild = user
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

Ở đây các bạn để ý cách mình truyền vào ở phía trên trong thẻ ListUser, như sau:

 • Tất cả các biến truyền thêm vào thì ta để ở đầu, khi kết thúc các biến cần truyền thêm ta thêm vào ở sau ...arguments ý bảo với Vue là còn nhiều tham số truyền từ con lên nữa chứ không phải chỉ có mấy cái này đâu 😄
 • Sau đó dưới hàm xử lý thì các bạn viết đầy đủ các tham số truyền vào theo đúng thứ tự nhé.

Về việc sử dụng parent

Ngoài việc sử dụng emit để truyền dữ liệu lên cha thì các bạn có thể sử dụng trực tiếp this.$parent.userSelectedFromChild ở trong component ListDashboard nhưng điều này là rất không khuyến khích. Nó có thể hữu ích trong một số trường hợp, nhưng sẽ mất đi tính tiêu chuẩn của một ứng dụng Vue đó là “props xuống, sự kiện lên” tức là khi truyền dữ liệu vào con thì ta dùng prop còn khi đưa dữ liệu lên cha ta dùng emit, điều này giúp cho ứng dụng có được tính thống nhất, người khác dễ đọc code hơn.

Mô tả chi tiết cho props

Quay trở lại component UserDetail, mình có để một dòng comment là bạn có thể viết ngắn hơn bằng cách props: ['userDetailInfo'] nhưng điều này cũng không khuyến khích mà chúng ta nên mô tả cho các prop càng chi tiết càng tốt, để props được chặt chẽ hơn, hạn chế việc truyền vào props sai định dạng từ cha, đồng thời người khác đọc code của chúng ta cũng biết props đó là gì. Ví dụ, nên viết là:

props: {
 status: String
}

Hoặc:

// Càng tốt hơn! 
props: {
 status: {
  type: String,
  required: true,
  validator: function (value) {
   return [
    'syncing',
    'synced',
    'version-conflict',
    'error'
   ].indexOf(value) !== -1
  }
 }
}

Note nhỏ

Ở trong bài mình muốn làm chi tiết hết mức có thể nên các bạn có thể thấy các sự kiện, tên hàm, emit, props mình đều dùng các tên riêng biệt để các bạn có thể thấy nó là cái gì, được gọi ở đâu.

Nhưng thực tế khi hiểu và làm thật thì mình hay để tên giống nhau, để cho thống nhất và cũng đỡ mất quá nhiều thời gian vào việc nghĩ tên mới không trùng lặp (lúc cạn vốn sẽ có những cái tên rất là củ chuối xuất hiện 😄).

Ví dụ như sau:

ListUser.vue mình emit luôn một sự kiện giống với tên hàm:

selectUser(user) {
  this.$emit('selectUser', user, this.number, this.string)
}

UserDashboard.vue, ta lắng nghe và xử lý như sau:

<ListUser @selectUser="selectUser(...arguments, 'test')"></ListUser>

Sau đó đổi lại tên hàm cho chính xác nhé, với props các bạn cũng có thể làm tương tự.

Kết luận

Ôi viết đến đây cũng khá dài rồi, bài dài viết giật tưng bừng (Viblo ơi cải thiện đi thôi), mình toàn viết trên sublime rồi paste vào đây 😃.

Qua bài này mong rằng các bạn đã hiểu được cách truyền dữ liệu giữa các component sử dụng propsemit, với mình đây là cách phổ biến nhất, mình hay dùng nhất trong các dự án mình đã làm, và cũng dễ hiểu nhất 😃.

Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng đời của Vue bằng cách thử các ví dụ về created, mounted, destroy,..

Cám ơn các bạn đã theo dõi, nếu có gì thắc mắc các bạn để lại ở comment nhé ^^!

Bài viết liên quan

Bài 18: Deploy project Laravel, VueJS lên Heroku

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học Laravel với VueJS của mình,...

Bài 17: Phân quyền trong Laravel

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học Laravel với VueJS của mình,...

Bài 16: Sử dụng axios để gọi Laravel API trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình,...

Bài 15: Scoped CSS trong VueJS và các kĩ thuật liên quan

Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với series học VueJS với...

Bài 14: Event handling với VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình,...

Bài 13: Form input binding trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS của mình, ở bài...

Trả lời