Bài 18: Deploy project Laravel, VueJS lên Heroku

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học Laravel với VueJS của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách phân quyền trong Laravel và bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách upload project lên Heroku sau đó setup database nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử......

Bài 17: Phân quyền trong Laravel

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học Laravel với VueJS của mình, ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các phân quyền bằng Laravel và VueJS mà không cần cài đặt thêm bất kì package hay library nào khác. Thiết lập Nếu các bạn vẫn theo dõi series này của......

Bài 16: Sử dụng axios để gọi Laravel API trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Scoped CSS trong VueJS, ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách gọi API từ backend là Laravel sử dụng axios nhé. 😉 SETUP Sau khi......

Bài 15: Scoped CSS trong VueJS và các kĩ thuật liên quan

Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách xử lý các sự kiện khi người dùng tương tác bằng chuột hoặc bàn phím với VueJS, các bạn có thể xem lại ở đây. Ở bài......

Bài 14: Event handling với VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn về cách binding form input, bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách xử lý các sự kiện khi người dùng tương tác như click hay bấm các phím trong......

Bài 13: Form input binding trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS của mình, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về class và style binding, ở bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một kiểu binding nữa đó là binding cho các dữ liệu được nhập từ form: input, textarea, select,….......

Bài 12: Class và style binding trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng $forceUpdate() để re-render lại DOM khi cần thiết. Ở bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách bind style và class cho các thẻ HTML trong VueJS......

Bài 11: Cách sử dụng forceUpdate trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS của mình, ở bài trước ta đã tìm hiểu về vòng đời của Vue instance, và bài này sẽ giới thiệu cho các bạn về các re-render lại DOM khi cần thiết, và các lỗi liên quan. Mình tổng hợp dựa vào những gì......

Bài 10: Vòng đời của một Vue instance và cách áp dụng vào thực tế

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo component là truyền dữ liệu giữa chúng. Tiếp theo bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng đời của một Vue instance để có thể hiểu rõ hơn......

Bài 9: Chia ứng dụng thành component và giao tiếp giữa các component trong VueJS

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn các sử dụng v-for trong VueJS, ở bài này mình cùng các bạn sẽ tìm hiểu các chia ứng dụng của chúng ta ra thành các component và giao tiếp......

Bài 8: Sử dụng v-for trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Conditional rendering, ở bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp một loại directives nữa mà trong các dự án sẽ rất hay dùng đến đó là......

Bài 7: Tìm hiểu về Conditional rendering(v-if, v-else, v-show) trong VueJS

Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn về Wacher trong VueJS, ở trong bài này chúng ta sẽ cùng đến với Conditional rendering, đây là những thứ mà mình tin chắc các bạn sẽ dùng......

Bài 6: Sử dụng watcher trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại series học VueJS với Laravel của mình. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn về Computed. Ở bài này chúng ta sẽ chuyển qua tìm hiểu về watcher, một các rất hữu hiệu để quan sát và xử lý khi có một thay đổi trên dữ......

Bài 5: Sử dụng computed trong VueJS, sự khác nhau giữa computed và methods

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS của mình. Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng của methods trong Vue, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về computed, cách sử dụng và so sánh sự khác nhau giữa computed và methods Computed là gì và cách......

Bài 4: Tìm hiểu về methods trong VueJS

Xin chào tất cả các bạn đến với series học VueJS với Laravel của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Vue-devtool để theo dõi các component trong ứng dụng, ở bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về methods trong Vue, và cách sử dụng methods nhé.......

Bài 3: Sử dụng Vue devtool để theo dõi component

Trong bài trước mình đã hướng dẫn các bạn Tự tạo component và binding data cho component. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Vue devtool – một công cụ cực kì hữu hiệu trong quá trình phát triển ứng dụng sử dụng VueJS để có thể theo dõi quá trình......

Bài 2: Tự tạo component và binding data cho component

Chào các bài đến với bài tiếp theo của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn Cài đặt Vue và chạy chương trình Hello world đầu tiên. Ở bài này chúng ta sẽ cùng thử tạo một component, khai báo sử dụng và binding data cho nó nhé. Khai báo mới component......

Bài 1: Cài đặt Vue và chạy chương trình Hello world đầu tiên

Ở bài đầu tiên này mình sẽ hướng dẫn các bài cài đặt VueJS vào project Laravel, sau đó chúng ta sẽ cùng xem những thứ cơ bản của Vue nhé. Note: bài này mình mình setup Vue ở bên trong project Laravel (backend), nếu các bạn không muốn setup chung với Laravel thì nên......