Bài 2: Tự tạo component và binding data cho component

Chào các bài đến với bài tiếp theo của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn Cài đặt Vue và chạy chương trình Hello world đầu tiên. Ở bài này chúng ta sẽ cùng thử tạo một component, khai báo sử dụng và binding data cho nó nhé.

Khai báo mới component

Để khai báo mới một component trước hết chúng ta cần tạo một mới file .vue là component đó. Các bạn mở thư mục resources/assets/js/components, tạo mới một file, đặt tên là MyComponent.vue với nội dung như sau:

<template>
  <div class="my-component">This is my first component</div>
</template>

<script>
  export default {

  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
  .my-component {
    color: red;
  }
</style>

Các bạn có thể thấy ở trên mình khai báo một thẻ div với nội dung như trên, cùng với đó bên dưới mình set css cho nó luôn.

Chú ý Vue yêu cầu tất các các dữ liệu trong thẻ <template> phải được để tất cả ở trong một thẻ gọi là root element của component (thường là div). Ví dụ như sau khi compile sẽ báo lỗi:

<template>
  This is my first component
</template>

Ví dụ trên xảy ra lỗi Component template requires a root element, rather than just text vì đoạn text chúng ta để “trần” không là con của một thẻ html nào cả. Hoặc

<template>
  <div class="my-component">This is my first component</div>
  <div class="my-component">This is my first component</div>
</template>

Sẽ báo lỗi Component template should contain exactly one root element. If you are using v-if on multiple elements, use v-else-if to chain them instead. vì chúng ta có tận 2 thẻ là root element

Từ Vue 3 trở đi lỗi bên trên đã không còn nữa rồi các bạn à 🥳🥳🥳🥳

Sau khi xong phần component, để sử dụng chúng ta cần khai báo nó trong file app.js, Thêm đoạn code sau vào file app.js:

Vue.component('my-component', require('./components/MyComponent.vue').default);

Bằng cách viết như trên chúng ta khai báo component có tên là my-component (tên tuỳ ý) nội dung ở trong file MyComponent.vue, component này được khai báo với scope là global, nghĩa là chúng ta có thể gọi đến chúng ở bất kì một component nào khác trong tương lai mà không cần phải import hay require lại.

Bước cuối cùng là đưa thẻ này vào view Laravel bằng cách chỉnh sửa lại file resources/views/welcome.blade.php như sau:

<!doctype html>
<html lang="{{ app()->getLocale() }}">
  <head>
    <title>Laravel</title>
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/app.css">
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <my-component></my-component>
    </div>
    <script src="/js/app.js"></script>
  </body>
</html>

Nhớ luôn chạy app Laravel và compile Vue bằng 2 command sau nhé:

php artisan serve
npm run watch

Mở http://localhost:8000/, bạn sẽ thấy xuất hiện dòng chữ This is my first component màu đỏ. Thế là ta đã thành công rồi đó.

Binding data cho component

Quay lại component Example.vue. Thay vì viết text trực tiếp trong thẻ html chúng ta có thể làm như sau:

<template>
  <div class="my-component">{{ message }}</div>
</template>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        message: 'This is my first component using binding data'
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
  .my-component {
    color: red;
  }
</style>

Ở đây trong phần script, chúng ta có thêm phần data, nó return về một biến dạng key-value là message có giá trị là This is my first component using binding data (Sau này toàn bộ data của component chúng ta đều phải để ở trong return nhé).

Ở phần code HTML ở trên để sử dụng biến message chúng ta phải gọi nó ở trong cặp thẻ {{ }}. Dữ liệu trong data chúng ta có thể khai báo khá đa dạng: số, mảng, object, string, …mình sẽ nói dần dần ở các bài sau nhé.

Thử load lại trình duyệt chúng ta sẽ thấy nội dung đã được thay đổi.

Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng Vue.js devtools để có thể theo dõi các quá trình thay đổi dữ liệu ở các component VueJS nhé.

Cám ơn các bạn đã theo dõi ^^!

Bài viết liên quan

Bài 18: Deploy project Laravel, VueJS lên Heroku

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học Laravel với VueJS của mình,...

Bài 17: Phân quyền trong Laravel

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học Laravel với VueJS của mình,...

Bài 16: Sử dụng axios để gọi Laravel API trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình,...

Bài 15: Scoped CSS trong VueJS và các kĩ thuật liên quan

Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với series học VueJS với...

Bài 14: Event handling với VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình,...

Bài 13: Form input binding trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS của mình, ở bài...

Trả lời