Bài 5: Sử dụng computed trong VueJS, sự khác nhau giữa computed và methods

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS của mình. Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng của methods trong Vue, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về computed, cách sử dụng và so sánh sự khác nhau giữa computedmethods

Computed là gì và cách sử dụng

Khi component được khởi tạo thì computed sẽ được biến đổi giống như một property. Bạn có thể coi computed giống như dữ liệu ở trong data.
Mình sẽ lấy ví dụ giống như trên vuejs.org để giải thích cho các bạn. Nhiều khi trong ứng dụng của chúng ta có nhiều xử lý kiểu như sau:

<template>
  <div class="my-component">
    <div>{{ message.split('').reverse().join('') }}</div>
  </div>
</template>

Điều này làm cho template của chúng ta nhìn không được gọn gàng, phải mất một lúc nhìn thì các bạn mới nhận ra đoạn code trên sẽ hiển thị message theo thứ tự ngược lại. Điều này sẽ ngày càng tệ hơn nếu như trong component các bạn muốn làm điều tương tự nhiều lần. Đó là lúc chúng ta cần sử dụng đến computed.

Về cách sử dụng thì computed được sử dụng gần giống như methods. Chúng ta cùng làm thử một ví dụ như sau:

<template>
  <div class="my-component">
    <div>{{ reverseMessage }}</div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        message: 'this is text'
      }
    },
    computed: {
      reverseMessage() {
        return this.message.split('').reverse().join('')
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
  .my-component {
    color: red;
  }
</style>

Ở đây mình tạo một computed tên là reverseMessage với mục đích chuyển một đoạn text theo thứ tự ngược lại. Nhìn có vẻ giống với methods như ở bài trước mình giới thiệu đó nhỉ.

Sự khác nhau giữa computed và methods

Điều gì xảy ra nếu các ở trong cặp dấu {{ }}template các bạn viết là reverseMessage() thay vì reverseMessage, khi đó lúc chạy ở console sẽ báo lỗi _vm.reverseMessage is not a function. Từ đây mình muốn rút ra cho các bạn một số điểm khác biệt giữa computedmethods:

 • Khi gọi computed ta không được thêm cặp dấu () đằng sau, điều đó tức là computed cũng không thể nhận tham số đầu vào như methods
 • Vì không nhận tham số đầu vào nên computed chỉ nên dùng với các dữ liệu có sẵn trong data của component
 • computed sẽ chỉ tính toán lại mỗi khi các biến phụ thuộc trong nó thay đổi, còn methods sẽ được tính toán bất kì khi nào nó được gọi, nên nếu biết tận dụng computed để tính toán các dữ liệu có sẵn thì sẽ cải thiện được performance app của các bạn. Điều tuyệt vời của computed là nó sẽ được cached nên giả sử bạn có 1 computed với hàng loạt tính toán, nhiều vòng lặp trong đó, mà nếu các các biến phụ thuộc không thay đổi thì khi sử dụng nó sẽ chỉ mất thời gian tính 1 lần, những lần sau kết quả sẽ được sử dụng lại từ lần trước.

Nếu bạn nào đã dùng React thì computed ở đây khá giống với useMemo

Kết luận

Kiến thức trong bài mình tổng hợp từ những gì mình học được và mình thấy cần thiết khi xây dựng dự án, để hiểu sâu về computed thì còn nhiều thứ như getter hay setter nhưng mình thấy không thực sự cần thiết và có thể sẽ làm cho các bạn mới bắt đầu khó hiểu. Trong tương lai nếu có thể mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn về chúng.

Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về watcher trong VueJS nhé.

Cám ơn các bạn đã theo dõi ^^ !

Bài viết liên quan

Bài 18: Deploy project Laravel, VueJS lên Heroku

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học Laravel với VueJS của mình,...

Bài 17: Phân quyền trong Laravel

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học Laravel với VueJS của mình,...

Bài 16: Sử dụng axios để gọi Laravel API trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình,...

Bài 15: Scoped CSS trong VueJS và các kĩ thuật liên quan

Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với series học VueJS với...

Bài 14: Event handling với VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình,...

Bài 13: Form input binding trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS của mình, ở bài...

Trả lời